Możliwości ograniczenia rozwoju bakterii Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej (str. 19 nr. 9/2006)
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
  
Scharakteryzowano zagrożenie wynikające z rozwoju bakterii w ciepłej wodzie użytkowej, następnie podano jej charakterystykę i omówiono oddziaływanie warunków zewnętrznych na jej rozwój. Omówiono wpływ materiału, z jakiego wykonana jest instalacja ciepłej wody użytkowej, na występowanie bakterii Legionella, metody dezynfekcji oraz zalecenia dotyczące sprawdzania instalacji ze względu na występowanie tej bakterii. Przedstawiono zalecenia i wnioski dotyczące projektowania i eksploatacji instalacji ciepłej wody użytkowej, których przestrzeganie ograniczy do minimum możliwości zakażenia ludzi tą bakterią.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.