Nowe funkcje programu Audytor C.O. w wersji 3.5 (str. 30 nr. 6/2006)
dr inż. Michał Strzeszewski
  
W programie Audytor C.O., służącym do projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wprowadzono nowe funkcje ułatwiające efektywne projektowanie instalacji. Najważniejsze zmiany to umożliwienie wczytywania i zapisywania rysunków w formatach DWG oraz DXF. Poza tym rozbudowany został podręczny kalkulator grzejników podłogowych. Katalogi dostępnych urządzeń aktualizowane są na bieżąco wraz ze zmianami w asortymencie producentów. Wprowadzona została również możliwość przeglądania dokumentacji technicznej urządzeń w wersji elektronicznej.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.