Porównanie instalacji c.o. w układzie rozdzielaczowym i trójnikowym na przykładzie budynku jednorodzinnego (str. 10 nr. 11/2004)
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż Michał Joński
  
W ostatnim czasie w budynkach nowo wznoszonych w Polsce (zarówno jednorodzinnych, jak i wielo-rodzinnych) przeważają instalacje centralnego ogrzewania, charakteryzujące się poziomym rozprowa-dzeniem czynnika (systemy z jednym pionem). Wśród nich szczególnie popularny stał się system roz-dzialczowy [13]. Jednak w ostatnim czasie rośnie również popularność układu trójnikowego, głównie z uwagi na możliwość ograniczenia łącznej długości przewodów. Niniejszy artykuł stanowi próbę porównania tych dwóch układów
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.