Podział kosztów ogrzewania na podstawie pomiaru temperatury w pomieszczeniach Podział kosztów ogrzewania na podstawie pomiaru temperatury w pomieszczeniach za pomocą miniaturowych rejestratorów za pomocą miniaturowych rejestratorów (str. 7 nr. 6/2004)
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
dr inż. Jan Skórski
  
Przedstawiono koncepcję systemu pomiaru i rejestracji temperatury pomieszczeń budynków za pomocą miniaturowych rejestratorów oraz omówiono sposób jego wykorzystania do podziału kosztów za zużyte ciepło. Zaproponowany system pomiaru i rejestracji temperatury może być przydatny do rozliczania w budynkach mieszkalnych i biurowych. Przedstawiony system pozwala powiązać temperaturę w pomieszczeniach mieszkania ze stratami ciepła przez przegrody zewnętrzne pomieszczeń i przez to z wysokością opłat za ogrzewanie. Możliwe jest również ciągłe śledzenie temperatury w poszczególnych użytkowanych pomieszczeniach. Możliwe jest również powiązanie wszystkich rejestratorów w budynku w sieć i centralny ich odczyt, a także przesyłanie danych z poszczególnych lokali do zarządcy zajmującego się rozliczaniem kosztów ogrzewania.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.