Analiza wymiany ciepła w przypadku pojedynczego przewodu wodnego w stropie (dokończenie z 4/2003) (str. 14 nr. 5/2003)
dr inż. Michał Strzeszewski
  
W artykule przedstawiono analizę wymiany ciepła w przypadku pojedynczego przewodu wodnego prowadzonego w konstrukcji podłogi. Wyznaczono rozkłady temperatury na powierzchni podłogi, liniową gęstość mocy cieplnej oraz zasięg oddziaływania cieplnego przewodu. W celu wyznaczenia zasięgu cieplnego konieczne było korzystanie z kryterium określającego granicę zasięgu. Zaproponowano 5 różnych kryteriów, a następnie w pracy wykorzystano dwa z nich. Analizę przeprowadzono dla stanu ustalonego. Posłużono się przy tym autorskim programem komputerowym Floor 2D.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.