Reklama na górze
Wstępna ocena ogrzewań wodnych w układzie rozdzielaczowym (str. 29 nr. 7-8/2002)
prof. nzw. dr hab. inż. Robert Rabiasz
dr inż. Michał Strzeszewski
  
W ostatnim czasie olbrzymią popularność zdobyło ogrzewanie poziome w układzie rozdzielaczowym. System ten ze względu na swoje zalety jest obecnie bardzo chętnie wybierany przez inwestorów i projektantów. Jednak istnieją również pewne zagrożenia, na które powinno zwracać się uwagę w czasie projektowania i wykonywania instalacji w tym układzie. Niniejszy artykuł jest próbą oceny tego systemu na podstawie wstępnych badań, wykonanych w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.