Wentylacja a jakość powietrza w budynkach szkolnych (str. 24 nr. 3/2002)
dr inż. Jerzy Sowa
  
W wielu krajach władze: ustawodawcze, wykonawcze i samorządowe otaczają szczególną troską dzieci i młodzież szkolną. U podstaw tego zainteresowania leży przekonanie, że w szkole oprócz usystematyzowanej wiedzy, dzieci przejmują także obserwowane przykłady rozwiązań i wzorce zachowań. Przykładowo, w krajach skandynawskich w nowo budowanych lub modernizowanych szkołach, stosuje się nowoczesne rozwiązania techniczne przyjazne dla środowiska i oszczędzające energię, będące praktycznym przykładem wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. Atrakcyjność architektoniczna bryły oraz staranne zaaranżowanie wnętrz, sprzyjają rozwijaniu poczucia estetyki i ładu przestrzennego wśród uczniów. W tym kontekście dążenie do zapewnienia możliwie wysokiego poziomu jakości powietrza, wpływającego korzystnie na proces uczenia się [ 4 ], staje się oczywiste.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.