Dopuszczalna temperatura powierzchni podłogi (str. 10 nr. 2/2002)
prof. nzw. dr hab. inż. Robert Rabiasz
dr inż. Michał Strzeszewski
  
Podłoga jest bardzo ważną przegrodą budowlaną pod względem cieplnym. Wywiera istotny wpływ na warunki komfortu cieplnego w pomieszczeniu. Jest to jedyna przegroda budowlana, z którą człowiek pozostaje w stałym i bezpośrednim kontakcie. W związku z tym wymienia z nią ciepło nie tylko na drodze promieniowania, ale również na drodze przewodzenia. Stopa człowieka jest jedną z najbardziej wrażliwych na zimno części ciała. Jest rzeczą stwierdzoną, że powodem wielu przeziębień jest niedostateczna ochrona cieplna nóg. Z tych powodów istotna jest znajomość maksymalnej i minimalnej temperatury powierzchni podłogi, zapewniającej komfort cieplny.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.