Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Szacowanie strat ciepła przez przegrody przezroczyste z wykorzystaniem badań termowizyjnych (str. 3 nr. 2/51/20)
mgr inż. Dagmara Kotrys Działak
dr inż. Katarzyna Stokowiec
mgr inż. Paweł Lesiak
dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
  

DOI: 10.15199/9.2020.2.1

Słowa kluczowe: przegroda przezroczysta, nawiew, diagnostyka termalna, współczynnik strat ciepła

Streszczenie

Efektywne ogrzanie wnętrza pojazdu wymaga starannego rozdziału powierza. Dotyczy to szczególnie nawiewu na powierzchnie przeszklone do zapewnienia odpowiedniej widoczności dla kierowcy, szczególnie w warunkach oszraniania lub osiadania rosy. W niniejszym artykule opisano badania z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, za pomocą której mierzono pole cieplne na zewnętrznej powierzchni przedniej szyby samochodu osobowego. Prowadzone w ten sposób okresowe badania pozwalają na szybką diagnozę ewentualnych usterek przez porównanie wzorca z samochodu nowego z badanym. Analiza ilościowa dotyczy określenia ilości odprowadzanego ciepła przez przegrodę. W tym celu zaproponowano schemat numeryczny dla rozwiązania zagadnienia odwrotnego i źle uwarunkowanego. Wynikiem obliczeń są wartości gęstości strumienia i współczynnika przejmowania ciepła wzdłuż przykładowo wybranej linii.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.