Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Badania transmisyjności szkła okiennego o różnej grubości. (str. 6 nr. 1/51/20)
dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
mgr inż. Paweł Lesiak
  

 

DOI: 10.15199/9.20120.1.2

 

Słowa kluczowe: szkło, transmisja promieniowania, prawo Bouguera, współczynnik transmisji

Streszczenie

Obecne budownictwo charakteryzuje się dużym zużyciem energii na cele ogrzewania i chłodzenia. Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na bilans cieplny budynku jest jego oszklenie, którego jakość określa się współczynnikiem transmisji. Wykorzystanie możliwie dokładnych parametrów fizycznych szkła jest niezbędne do sporządzenia prawidłowego bilansu energetycznego budynku. Szkło okienne jest produkowane przez różnych producentów i w różnej technologii, z różnymi dodatkami, które wpływają na właściwości transmisyjne produktu. W pracy dla jednakowego gatunku i od tego samego producenta szkła wyznaczono współczynniki przepuszczalności szyb o różnej grubości od 2 mm do 12 mm.

Pokazano również, że nie jest możliwe ich wykorzystanie do układów wieloszybowych. Z tego względu dokładne obliczenia bilansowe należy prowadzić z uwzględnieniem nie tylko rodzaju szkła, ale też i liczby szyb w oknach.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.