Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
System „wietrzenia” Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (obecnie Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach) (str. 349 nr. 9/50/2019)
dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
dr inż. Katarzyna Stokowiec
Jarosław Machnicki
mgr inż. Dagmara Kotrys Działek
  

DOI: 10.15199/9.2019.9.5

Słowa kluczowe: system wietrzenia z chłodzeniem, ekologia, energooszczędność, budynek historyczny

Streszczenie

CCoraz powszechniej stosowane systemy klimatyzacyjno--wentylacyjne powodują wzrost zapotrzebowania na energi elektryczną, które latem w wielu państwach, w tym w Polsce, przekracza poziomy szczytowe. Niefrasobliwa gospodarkaenergią w ostatnim pięćdziesięcioleciu wyeliminowała dbałość o proekologiczne i energooszczędne rozwiązania, które wykorzystywano dawniej. Jednym z takich przykładów jest system zastosowany w budynku WDK w Kielcach zbudowany w połowie lat trzydziestych ubiegłego stulecia, który wg dzisiejszych trendów w wentylacji może być znakomitym przykładem energooszczędnego i ekologicznie przyjaznego projektowania instalacji wentylacyjno-chłodzących. Przytoczone obliczenia pokazują, że instalacja mogłaby spełniać nawet obecnie obowiązujące standardy higieniczne. W artykule opisano sposób działania i zastosowane rozwiązania techniczne 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.