Specjalistyczne taśmy samoprzylepne do montażu izolacji technicznych – rodzaje, właściwości i zastosowania. (str. 350 nr. 8/48/2017)
mgr inż. Henryk Rogoziński
mgr inż Karolina Mozelewska
  

W artykule opisano najważniejsze rodzaje taśm samoprzylepnych szeroko stosowanych w systemach instalacyjnych. Taśmy te wykorzystywane są do łączenia i uszczelniania izolacji technicznych podczas montażu różnego rodzaju instalacji sanitarnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, chłodniczych i solarnych. Omówiono poszczególne grupy taśm różniące się między sobą rodzajem kleju oraz materiałem nośnika. Podano najbardziej istotne parametry charakteryzujące taśmy samoprzylepne oraz zaprezentowano metody ich pomiaru.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.