Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Optymalizacja grubości izolacji budynku ze względu na koszty inwestycyjne (str. 229 nr. 6/47/2016)
dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
  

Zastosowanie odpowiedniej izolacji cieplnej jest najskuteczniejszą metodą ograniczenia zużycia energii. Na rynku dostępna jest szeroka oferta materiałów izolacyjnych. Dobrym przykładem jest oferowany w różnych gatunkach styropian, którego przewodność cieplna wynosi od 0,03 W/(m·K) do 0,045 W/(m·K). W artykule zaproponowano prosta metodę obliczania optymalnej grubości izolacji tak, aby koszt termomodernizacji pokryć oszczędnościami w opłatach za ogrzewanie przy kredytowaniu termomodernizacji ze stałą stopą procentową. Podano wyniki obliczeń z wykorzystaniem różnych gatunków styropianu i różnych okresów kredytowania inwestycji.

OPEN ACCESS 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.