Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
2021 r.
  

 

W wyszukiwarce:

https://www.sigma-not.pl/baza-publikacji-wydawnictwa-sigma-not.html

można znaleźć artykuł w wolnym dostępie wpisując jego tytuł i wybierając z prawej strony  czasopismo

 

 

 

Czy w Polsce jest szansa na wykorzystanie ciepła systemowego do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji? Część 2. Is There a Chance to Use System Heat in Poland to Produce Cold for Air Conditioning? Part 2 ‒ Marian Rubik

     Marian Rubik

 Czy w Polsce jest szansa na wykorzystanie ciepła systemowego do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji? Część 3. Is There a Chance to Use System Heat in Poland to Produce Cold for Air Conditioning? Part 3

Marian

Rubik

Wspomaganie systemu grzewczego układem solarnym w okresie zimowym. Supporting the Heating System with Solar Collectors in Winter

      

 Tadeusz Orzechowski, Adrian Gwóźdź

Wybrane aspekty  projektowania maszynowni chłodniczych i pomp ciepła  z czynnikiem R-744. Selected Aspects of Designing Engine Rooms for Refrigeration and Heat Pumps with R-744 Refrigerant

 

 Marian Rubik

Piotr Ziętek

 Efektywna metoda dekarbonizacji krajowego sektora ciepłowniczego za pomocą innowacyjnego systemu odzyskiwania ciepła skraplania pary wodnej ze spalin powstającej ze spalania wilgotnej biomasy oraz absorpcyjnej pompy ciepła. 

 Marcin Malicki, Maksymilian Gądek, Przemysław Gidziela, Jarosław Kabiesz, Wojciech Piotrowski, Esteban Wong Munoz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.