Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
2020 r.
  

 


 Pozostałe płatne artykuły są na stonie:

https://www.sigma-not.pl/baza-publikacji-wydawnictwa-sigma-not.html

 

Wolny dostęp:

  

 Niezawodność oraz trwałość instalacji chłodniczych i pomp ciepła. Część I. Reliability and Durability of Refrigeration Installations and Heat Pumps. Part I

     Marian Rubik

 

 

 Niezawodność oraz trwałość instalacji chłodniczych i pomp ciepła. Część 2. Reliability and Durability of Refrigeration Installations and Heat Pumps. Part 2

 Marian Rubik

 Niezawodność oraz trwałość instalacji chłodniczych i pomp ciepła. Część 3. Reliability and Durability of Refrigeration Installations and Heat Pumps. Part 3

 Marian Rubik

 Powietrzne pompy ciepła. Rozwój technologii i perspektywy zastosowania tych urządzeń w ogrzewnictwie. Część 1. Air Heat Pumps. Development of Technology and Prospects for Application of These Devices in Heating Engineering. Part 1 

 Marian Rubik

 Powietrzne pompy ciepła. Rozwój technologii i perspektywy zastosowania tych urządzeń w ogrzewnictwie. Część 2. Air Heat Pumps. Development of Technology and Prospects for Application of These Devices in Heating Engineering. Part 2 

 Marian Rubik

 Intensyfikacja procesów wymiany ciepła w wymiennikach stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Część 1. Intensification of Heat Exchange Processes in Exchangers Used in Refrigeration Equipment and Heat Pumps. Part 1 

 Marian Rubik

 Intensyfikacja procesów wymiany ciepła w wymiennikach stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Część 2. Intensification of Heat Exchange Processes in Exchangers Used in Refrigeration Equipment and Heat Pumps. Part 2

 Marian Rubik

 Oferta Wilo dla Przedsiębiorstw Ciepłowniczych: pompy i ich osprzęt.

 

 Systemy potwierdzenia jakości złączy i rur preizolowanych.

Ewa Kręcielewska,

Iwona Mazurkiewicz

 

 

 Zastosowanie Absorpcyjnych Pomp Ciepła w Ciepłownictwie. Applications of Absorption Heat Pumps in District Heating 

Marcin Malicki, Ryszard Zwierzchowski 

 Intensyfikacja procesów wymiany ciepła w wymiennikach stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Część 3. Intensification of Heat Exchange Processes in Exchangers Used in Refrigeration Equipment and Heat Pumps. Part 3

 Marian Rubik

 STULZ Serwerownie ‒ chłodzenie na miarę potrzebZbigniew

Downarowicz 

 Zielone i cyfrowe ciepłownictwo XXI wieku. Green and Digital Heating in the XXI Century 

 Małgorzata Niestępska

 Sprawność przeponowych wymienników ciepła. Efficiency of Diaphragm Heat Exchangers 

Marian Rubik 

 Entalpia ‒ wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze i wilgotności.  Enthalpy  Indicator of Air Quality in Rooms with Increased Temperature and Humidity 

 Michał Piasecki, Krystyna Kostyrko

 Badanie efektywności sprężarkowej pompy ciepła pracującej w trybie regulacji jakościowej i ilościowej w zależności od stopnia modulacji mocy grzewczej.  Testing the Efficiency of a Compressor Heat Pump Operating in Qualitative and Quantitative Control Mode Depending on The Level of Heating Capacity Modulation

 Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski

 Urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach zewnętrznych Internally Mounted Air Transfer Devices 

 Barbara Pietruszka, Marta Malec

 Czy w Polsce jest szansa na wykorzystanie ciepła systemowego do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji? Część 1.  Is There a Chance to Use System Heat in Poland to Produce Cold for Air Conditioning? Part 1

 Marian Rubik

 Europejski „zielony ład” na rynku ciepła i chłodu.  A European „Green Deal” in the Heat and Cold Market

 Małgorzata Niestępska

 

 


  

 R

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.