Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
ETCC2020 - European Technical Coatings Congress
  

ETCC2020 - European Technical Coatings Congress

 

ETCC2020 - European Technical Coatings Congress - odbędzie się w dniach  od 2 do 4 września 2020r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kongres organizowany jest od 70. lat w różnych krajach. 

Organizatorami kongresu ETCC2020 są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem i Europejska Federacja FATIPEC - Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com)

Trudnym do przecenienia atutem jest fakt przejęcia obecnie przez FATIPEC kierownictwa     w Globalnej Federacji organizacji CSI – Coatings Societies International  (www.csi-coatings.org ) - co dodatkowo ułatwia potencjalne zaangażowanie w kongresie specjalistów z całego świata.

W trakcie 3-dniowego kongresu prowadzone będą wykłady plenarne oraz równoległe 3-4 sesje tematyczne i Sesja Posterowa. W ramach Kongresu organizowana jest wystawa, na której firmy - producenci materiałów, urządzeń produkcyjnych, badawczych - przedstawiają ofertę swoich najnowszych produktów i rozwiązań technicznych. Kongresowi towarzyszy także Sesja „Summer School” - z wykładami dedykowanymi studentom i młodym naukowcom.

Prelegentami będą przedstawiciele największych firm, instytutów, uczelni z całej Europy oraz  m.in. z USA, Japonii, Chin. W zależności od decyzji prelegentów, prezentacje z Kongresu mogą być publikowane w czasopismach o zasięgu światowym, w tym m.in.: „Progress in Organic Coatings”, „Surface Coatings International”, „Farbe und Lack”, “Lakokrasocznye Materialy” oraz wiele innych,  w tym posiadających Impact Factor.

Nagrody FATIPEC. W trakcie kongresów oceniane są wszystkie referaty wg ustalonych kryteriów, w tym: nowość naukowo-techniczna, możliwość zastosowania nowego opracowania, sposób prezentacji. Tradycyjnie przyznawane są nagrody FATIPEC po 1000 Euro za najlepsze referaty w kategoriach:

- najlepszy referat kongresu

- najlepszy referat prezentowany przez młodych naukowców (wiek do 35 lat)

- najlepszy referat o tematyce ekologicznej.
FATIPEC pokrywa pełne koszty uczestnictwa w Kongresie  dla jednego młodego naukowca z każdego kraju członkowskiego.
Kongres stanowi platformę spotkań przemysłu z naukowcami z instytutów i uczelni,        z możliwością nawiązywania współpracy międzynarodowej i pozyskania unikalnej wiedzy w zakresie najnowszych materiałów i produktów.
Kongresy naukowo-techniczne  FATIPEC organizowane są w różnych krajach europejskich od roku 1950.  Dla zwiększenia rangi i merytorycznego poszerzenia programu, w 2012 r. tradycyjny „Kongres FATIPEC”  został zastąpiony nową formą o nazwie „European Technical Coatings Congress” - ETCC. Ostatni Kongres, ETCC2018 odbywał się od 27 do 29 czerwca 2018r.  w Amsterdamie.

Strona internetowa ETCC2020  www.etcc2020.org   

Kontakt ETCC2020:  e-mail kongresu: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.