Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
2019 r.
  

 

W wyszukiwarce pozostałe artykuły płatne:

https://www.sigma-not.pl/baza-publikacji-wydawnictwa-sigma-not.html

można znaleźć artykuł w wolnym dostępie wpisując jego tytuł i wybierając

z prawej strony  czasopismo

ARTYKUŁY BEZPŁATNE 


 

Obliczenia projektowe gruntowych wymienników ciepła pomp ciepła

 

 

 

Wojciech Zalewski

 

 

 Analiza wpływu wydajności nawiewu w systemach oddymiania klatek schodowych na podniesienie efektywności instalacji

     

 

 

     

       Tomasz Burdzy, Grzegorz Kubicki

      

 

 

 Obliczenia cieplne parowaczy typu „sopel lodu

  

 

     

        Wojciech Zalewski

 

 

 Wybór scenariuszy pożarowych do symulacji CFD instalacji wentylacji oddymiających bazujących na ilościowej analizie ryzyka  

 

     

      Adam Krasuski, Andrzej Krauze, Przemysław Kubica, Mariusz Pecio

 

 

Analiza energetyczno-środowiskowa lokalnego systemu ciepłowniczego wykorzystującego niskotemperaturowe geotermalne źródło energii

 

 

     

       Anna Nitkiewicz, Robert Sekret

Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza w czerpni i wyrzutni 

     Łukasz Amanowicz, Katarzyna Ratajczak, Edward Szczechowiak

 

  

System wietrzenia w Domu Wychowania Fizycznego

i Przysposobienia Wojskowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

obecnie Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

       Dagmara Kotrys-Działak

 

Jarosław Machnicki

Tadeusz Orzechowski

Katarzna Stokowiec

Jakość powietrza zewnętrznego a pompy ciepła. Część 1

      Marian Rubik

Jakość powietrza zewnętrznego a pompy ciepła. Część 3.                                                                Marian Rubik

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.