Wspólna deklaracja Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) i Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) na COP 24
  

 

 

Wspólna deklaracja Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) i Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) na COP 24

Katowice, 11 grudnia 2018 r.

11 grudnia 2018 r. podczas konferencji zorganizowanej przez polski rząd na COP24 pt. "Działania, finanse i technologia dla czystego powietrza", Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) i Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) wydały wspólną deklarację.

Deklarację przedstawił Prezes zarządu PORT PC – Pan Paweł Lachman podczas sesji dotyczącej czystych i innowacyjnych technologii w ramach wystąpienia, w którym poruszył temat znaczenia pomp ciepła w Programie „Czyste Powietrze” oraz budynków „bez rachunków”, czyli takich w których zastosowano pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką.

Deklaracja dotyczy wielofunkcyjnych rozwiązań w sektorze ogrzewania i chłodzenia, który musi stać się nowym priorytetem działań na rzecz klimatu, ponieważ stanowi dziś ponad 50% całkowitego zużycia energii w UE i pozostanie ważny w 2050 r.

Wszechstronne, wielofunkcyjne rozwiązania (takie jak pompy ciepła) są już dziś dostępne, a modernizacja ogrzewania i chłodzenia jest niezbędna, aby osiągnąć cele dekarbonizacji w Europie i na świecie. Rozwiązania te pomagają nie tylko łagodzić zmiany klimatu, ale ograniczają lokalne zanieczyszczenie powietrza i podnoszą jakość powietrza, znacząco wpływając na poprawę zdrowia europejskich obywateli. Są to również jedyne rozwiązania zapewniające inteligentną, efektywną i odnawialną energię cieplną w postaci ogrzewania i chłodzenia we wszystkich sektorach, optymalizując jednocześnie działanie innych technologii, sieci i przedsiębiorstw.

Dlatego EHPA i PORTPC wzywają lokalnych, regionalnych, krajowych, europejskich i światowych liderów do wprowadzenia właściwych ram politycznych i rynkowych w celu ułatwienia i wsparcia ich zastosowywania na czystej planecie z czystym powietrzem.

 

[Źródło: PORTPC]


O EHPA

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli reprezentuje większość europejskiego przemysłu pomp ciepła. Obecnie ma 123 członków ze wszystkich części łańcucha wartości w branży: pompy ciepła i producentów komponentów, instytuty badawcze, uniwersytety, laboratoria testujące i agencje energetyczne. Jego głównym celem jest promowanie świadomości i właściwego wdrażania technologii pomp ciepła na europejskim rynku zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. EHPA koordynuje europejski znak jakości dla pomp ciepła oraz system edukacji i szkoleń EUCERT dla instalatorów pomp ciepła. Kompiluje roczne statystyki sprzedaży i prognozy rynkowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ehpa.org.

 

O PORTPC

Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORTPC) jest stowarzyszeniem branżowym, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowanie i wdrożenie standardów technicznych oraz certyfikowanie i przeprowadzanie profesjonalnych porad technicznych na europejskim rynku. poziom uznany w skali europejskiej. PORTPC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi, w tym z niemieckim BWP i niemieckim stowarzyszeniem inżynierów VDI.

Więcej informacji na stronie: www.portpc.pl

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.