Wspólny głos stowarzyszeń branżowych w działaniach związanych z likwidacją niskiej emisji i efektywności energetycznej!
  

Wspólny głos stowarzyszeń branżowych w działaniach związanych z likwidacją niskiej emisji i efektywności energetycznej!

 

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne obywateli Polski, walka o poprawę jakości środowiska naturalnego, wspólne zmagania związane z wdrażaniem ambitnej polityki klimatycznej w Polsce to cele podpisanego w dniu 22.11.2018 w Krakowie porozumienia.

 

Siedem organizacji branżowych zobowiązało się do podjęcia współpracy mającej na celu wsparcie w realizacji programu „Czyste Powietrze”, w zakresie konsultacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”, jak również wdrożenia rewidowanych dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz dyrektywy na rzecz zielonego budownictwa oaz innych inicjatyw administracji państwowej i publicznej.

 

22 listopada 2018 roku podczas Kongresu Trendy Energetyczne w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych, związanych z techniką budynkową złożyli podpisy pod porozumieniem na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.

 

 Do porozumienia przystąpiły:

- Sekcja Główna Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Ciepłownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

- Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

- Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

- Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe

- Stowarzyszenie Polska Wentylacja

- Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

- Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

 

Jak zapisano w preambule porozumienia: „Sygnatariusze porozumienia mają świadomość tego, że tylko skuteczna współpraca wielu środowisk pozwoli na osiągnięcie nadrzędnych i długofalowych celów naszego Państwa w zakresie efektywności energetycznej oraz podpisujących to porozumienie Organizacji. Podpisanie porozumienia świadczy o tym, że organizacjom w sposób szczególny zależy na powodzeniu realizacji programu „Czyste Powietrze:. Będą również pracowały nad pozostałymi inicjatywami związanymi ze wzrostem jakości środowiska wewnętrznego w budynkach przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.”

 

Partnerstwo w ramach porozumienia będzie realizowane poprzez:

- Rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce

- Wspieranie merytoryczne programu „Czyste Powietrze”

- Realizację celów: OZE i efektywności energetycznej w Polsce w 2030

- Wdrażanie znowelizowanych dyrektyw EPBD, RED, EED w Polsce

 

Jak oświadczają organizacje branżowe: „Po dwóch dekadach od przygotowania pierwszych publicznych programów wspierających transformację energetyczną w Europie, nadszedł czas na wyciągnięcie wniosków z doświadczeń zachodnioeuropejskich krajów. To także czas na stworzenie krajowego modelu działania, który w efektywny sposób odpowiadałby na wyzwania środowiskowe i klimatyczne, a także pozytywnie stymulował rozwój gospodarczy Polski.”

 

Źródło: Porozumienie branżowe na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.

 

Link do zdjęć

 

https://photos.google.com/share/AF1QipNB5BVMEFvr3MmbJzPfvoNzsBAsPNX_P169lxUZkCL4JOmi1GbDdGEc4kCZa2HMXQ?key=a3lObGNQY093a2RraHFJRWplLWRjRmRzdk80b1dn

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.