2018 r.
  

 

Po bezpłatnym zarejestrowaniu się na stronie 

http://www.sigma-not.pl/profil-logowanie.html

można uzyskać dostęp do następujących artykułów z 2018 roku (Open Access):

 

 Wyniki z pomiarów spalanie peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy

 

  Grzegorz Ojczyk

 Wiesław Zima

 Wpływ produkcji chłodu z ciepła sieciowego na sektory energetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce

     Ryszard Zwierzchowski, Marcin Malicki

Application of Negative Selection and Genetic Algorithms for the Protection of the Heat Source Control Process

     Jacek Marciniak 

 Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część V – Sterowane regulatory przepływu w wykonaniu przemysłowym

     Grzegorz Ojczyk

Metoda wyznaczania ilości ciepła wymienianego przez sąsiednie lokale w budynku wielorodzinnym. 

     Paweł Michnikowski

Wpływ założeń na sprawność systemu zaopatrzenia w ciepło na przykładzie grupy budynków wielorodzinnych ze wspólną kotłownią gazową. 

     Grzegorz Bartnicki

     Bogdan Nowak 

 Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym w sali wykładowej ‒ studium przypadku 

     Dorota Anna Krawczyk

Analysis of Operating Costs of a Heat Pump in a Passive Building 

     Monika WysockaKatarzyna Gładyszewska-Fiedoruk

 Sezonowy współczynnik wydajności SCOP sprężarkowej pompy ciepła systemu woda-woda stanowiącej źródło ciepła w budynku    wielorodzinnym                                                                                

    Andrzej Gajewski, Sara Sewastianik

 Indoor Environmental Quality Assessment Model IEQ Developed in ITB. Part 1. Choice of the Indoor Environmental Quality Sub-Component Models

     Michał Piasecki, Krystyna Barbara Kostyrko

 

 Wyznaczanie strumienia powietrza przepływającego przez okno

     Tomasz Teleszewski Andrzej Gajewski Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk

 

 Możliwość obniżenia emisji substancji szkodliwych z kotła małej mocy przez współspalanie węgla kamiennego z biomasą niedrzewną

     Bartosz Ciupek

 Indoor Environmental Quality Assessment Model IEQ Developed in ITB: Part 2. Model    Reliability Analysis. Model do obliczania wskaźnika Jakości Środowiska Wewnętrznego IEQ opracowany w ITB: Część 2. Analiza wiarygodności modelu 

     Michał Piasecki, Krystyna Barbara Kostyrko

 

 Modelowanie przepływu ciepła w budynku ze stropami i sufitami grzewczo-chłodzącymi

 Joanna Sinacka, Edward Szczechowiak

 

 

Wpływ zawirowania strugi spalin na obniżenie emisji pyłów oraz podniesienie efektywności cieplnej kotła peletowego 

 Bartosz Ciupek

Energooptymalne systemy klimatyzacyjne dla izolatek oddziałów onkologii, hematologii i transplantologii szpiku

 Mieczysław Porowski, Monika Maćkowiak

 Analiza wyników badań aerodynamicznych wywietrzaka grawitacyjnego nowego typu  

 Adam Deska, Adam Rubnikowicz

 Jakość powietrza w żłobku ‒ monitoring, ocena i rozwiązania problemów 

 

 Anna Ludwiczak, Aleksandra Płóciennik, Katarzyna Ratajczak, Magdalena Filipiak

 Zanieczyszczenia w wodnych instalacjach c.o. i klimatyzacji, sposoby zabezpieczania   

 

 Sławomir Grzesiak

 Hybrydowy układ chłodniczy integrujący sieć elektroenergetyczną z siecią ciepłowniczą 

 Ryszard Zwierzchowski

Marcin Malicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.