Kliwent Event 2017
  

KLIWENT EVENT 2017

W dniach 18-19 maja 2017 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyła się czwarta edycja konferencji studenckiej Kliwent Event. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez członków Koła Naukowego Kliwent, działającego przy Wydziale Górnictwa i Geoinzynierii. Konferencja ta była spotkaniem studentów, pracowników naukowych i przedstawicieli firm branżowych związanych z ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją i chłodnictwem.

Konferencja składała się z dwóch części. Część pierwsza, odbywająca się 18 maja, stanowiła szkolenia prowadzone przez firmy biorące udział w tegorocznej edycji. Każdy ze studentów mógł wybrać interesujące go szkolenia. Tematyka szkoleń była różnorodna. Firma Rosenberg zaprezentowała wentylator z silnikiem EC. Wystąpienie firmy Fläkt Woods dotyczyło zasad projektowania systemu wentylacji strumieniowa i oddymiania garaży - Jet Thrust oraz zastosowania belek chłodzących w wentylacji CAV, VAV i DCV. Szkolenie dotyczące źródeł chłodu zostało przeprowadzone przez przedstawicieli firmy Carrier. Firma Frapol prezentowała zagadnienia związane z klimatyzacją sal operacyjnych. oraz zabezpieczeniom przeciwpożarowym. Tegoroczne wystąpienie przedstawiciela firmy Swegon dotyczyło energooszczędnych systemów wentylacji i klimatyzacji Indoor Climate. Firma Harmann zaprezentowała system wentylacji mechanicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Szkolenie firmy Smay obejmowało sterowanie wentylacją w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz rozwiązania systemowe dla wentylacji bytowej. Przedstawiciele firmy Flowair zaprezentowali kompaktowe urządzenie do chłodzenia, grzania i wentylacji z odzyskiem ciepła Cube. Tegoroczne szkolenia cieszyły się rekordową popularnością. Zgromadziły łącznie ponad 250 słuchaczy.

W drugim dniu, 19 maja, w Centrum Dydaktyki AGH, odbyła się cześć seminaryjna konferencji. Uroczystego otwarcia dokonał Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Profesor Marek Cała. Przedstawiciele firm wygłaszali, na zmianę z członkami Koła Naukowego "Kliwent" swoje referaty. Oprócz firm przeprowadzających szkolenia w pierwszym dniu konferencji można było usłyszeć referat firmy Mercor dotyczący zasilania urządzeń wentylacji pożarowej. Firma Venture Industries zaprezentowała system wentylacji jednorurowej dla budownictwa wielorodzinnego HICS, a firma Klima-Therm przedstawiła metody wykorzystania energii słonecznej do podniesienia efektywności energetycznej układów. Przedstawiciel firmy Juwent opowiedział o działalności firmy oraz zaprezentował program doboru urządzeń. Z referatami wystąpili również studenci Akademii Górniczo-Hutniczej. Tematy ich wystąpień dotyczyły: projektu Eko Uczeń II realizowanego przez KN "Kliwent", wpływu zysków ciepła od oświetlenia na bilans cieplny pomieszczenia, czynników chłodnicze w świetle prawa środowiskowego, wentylacji i klimatyzacji sal operacyjnych, pomiarów strumienia powietrza metodą anemometrii obrazowej PIV, roli systemów wentylacji i klimatyzacji w certyfikacji LEED oraz badania zjawiska indukcji powietrza usuwanego przez czerpnię powietrza zewnętrznego.

W czasie przerw, w holu sali audytoryjnej, można było odwiedzić stanowiska firm, celem zapoznania się z ich działalnością. Wszystkie firmy chętnie dzieliły się materiałami o swoich produktach, wskazówkami dotyczącymi projektowania systemów HVACR, a nawet proponowały możliwość odbycia stażu lub praktyki. Część seminaryjna zgromadziła w tym roku około 150 uczestników.

Po raz kolejny konferencja Kliwent Event udowodniła, że wśród studentów i firm jest duże zapotrzebowanie na nawiązywanie kontaktów i wymianę wiedzy, już na tym etapie zdobywania doświadczenia zawodowego. Formuła konferencji pozwala studentom skorzystać z interesujących ich zagadnień, a firmom przekazać informacje o swojej działalności i nowych trendach w branży. Kliwent Event to wydarzenie, które jest dobrą okazją do uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu HVACR.

Organizatorzy podkreślają, że jest im niezmiernie miło, iż w tegorocznej edycji Kliwent Event udział wzięli również studenci z innych polskich ośrodków akademickich. W tym roku byli z nami studenci Politechniki Lubelskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Krakowskiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, patronom medialnym i uczestnikom czwartej edycji Kliwent Event. Do zobaczenia już w przyszłym roku na AGH na kolejnej odsłonie tego wydarzenia.

KN „Kliwent”

fot. Alicja Rusnak, Daniel Mychliński, Rafał Błasiak

 
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.