Kliwent Event 2017
  

KLIWENT EVENT 2017

W dniach 18-19 maja 2017 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyła się czwarta edycja konferencji studenckiej Kliwent Event. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez członków Koła Naukowego Kliwent, działającego przy Wydziale Górnictwa i Geoinzynierii. Konferencja ta była spotkaniem studentów, pracowników naukowych i przedstawicieli firm branżowych związanych z ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją i chłodnictwem.

Konferencja składała się z dwóch części. Część pierwsza, odbywająca się 18 maja, stanowiła szkolenia prowadzone przez firmy biorące udział w tegorocznej edycji. Każdy ze studentów mógł wybrać interesujące go szkolenia. Tematyka szkoleń była różnorodna. Firma Rosenberg zaprezentowała wentylator z silnikiem EC. Wystąpienie firmy Fläkt Woods dotyczyło zasad projektowania systemu wentylacji strumieniowa i oddymiania garaży - Jet Thrust oraz zastosowania belek chłodzących w wentylacji CAV, VAV i DCV. Szkolenie dotyczące źródeł chłodu zostało przeprowadzone przez przedstawicieli firmy Carrier. Firma Frapol prezentowała zagadnienia związane z klimatyzacją sal operacyjnych. oraz zabezpieczeniom przeciwpożarowym. Tegoroczne wystąpienie przedstawiciela firmy Swegon dotyczyło energooszczędnych systemów wentylacji i klimatyzacji Indoor Climate. Firma Harmann zaprezentowała system wentylacji mechanicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Szkolenie firmy Smay obejmowało sterowanie wentylacją w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz rozwiązania systemowe dla wentylacji bytowej. Przedstawiciele firmy Flowair zaprezentowali kompaktowe urządzenie do chłodzenia, grzania i wentylacji z odzyskiem ciepła Cube. Tegoroczne szkolenia cieszyły się rekordową popularnością. Zgromadziły łącznie ponad 250 słuchaczy.

W drugim dniu, 19 maja, w Centrum Dydaktyki AGH, odbyła się cześć seminaryjna konferencji. Uroczystego otwarcia dokonał Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Profesor Marek Cała. Przedstawiciele firm wygłaszali, na zmianę z członkami Koła Naukowego "Kliwent" swoje referaty. Oprócz firm przeprowadzających szkolenia w pierwszym dniu konferencji można było usłyszeć referat firmy Mercor dotyczący zasilania urządzeń wentylacji pożarowej. Firma Venture Industries zaprezentowała system wentylacji jednorurowej dla budownictwa wielorodzinnego HICS, a firma Klima-Therm przedstawiła metody wykorzystania energii słonecznej do podniesienia efektywności energetycznej układów. Przedstawiciel firmy Juwent opowiedział o działalności firmy oraz zaprezentował program doboru urządzeń. Z referatami wystąpili również studenci Akademii Górniczo-Hutniczej. Tematy ich wystąpień dotyczyły: projektu Eko Uczeń II realizowanego przez KN "Kliwent", wpływu zysków ciepła od oświetlenia na bilans cieplny pomieszczenia, czynników chłodnicze w świetle prawa środowiskowego, wentylacji i klimatyzacji sal operacyjnych, pomiarów strumienia powietrza metodą anemometrii obrazowej PIV, roli systemów wentylacji i klimatyzacji w certyfikacji LEED oraz badania zjawiska indukcji powietrza usuwanego przez czerpnię powietrza zewnętrznego.

W czasie przerw, w holu sali audytoryjnej, można było odwiedzić stanowiska firm, celem zapoznania się z ich działalnością. Wszystkie firmy chętnie dzieliły się materiałami o swoich produktach, wskazówkami dotyczącymi projektowania systemów HVACR, a nawet proponowały możliwość odbycia stażu lub praktyki. Część seminaryjna zgromadziła w tym roku około 150 uczestników.

Po raz kolejny konferencja Kliwent Event udowodniła, że wśród studentów i firm jest duże zapotrzebowanie na nawiązywanie kontaktów i wymianę wiedzy, już na tym etapie zdobywania doświadczenia zawodowego. Formuła konferencji pozwala studentom skorzystać z interesujących ich zagadnień, a firmom przekazać informacje o swojej działalności i nowych trendach w branży. Kliwent Event to wydarzenie, które jest dobrą okazją do uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu HVACR.

Organizatorzy podkreślają, że jest im niezmiernie miło, iż w tegorocznej edycji Kliwent Event udział wzięli również studenci z innych polskich ośrodków akademickich. W tym roku byli z nami studenci Politechniki Lubelskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Krakowskiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, patronom medialnym i uczestnikom czwartej edycji Kliwent Event. Do zobaczenia już w przyszłym roku na AGH na kolejnej odsłonie tego wydarzenia.

KN „Kliwent”

fot. Alicja Rusnak, Daniel Mychliński, Rafał Błasiak

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.