Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
2010 r.
  

 


W wyszukiwarce:

https://www.sigma-not.pl/baza-publikacji-wydawnictwa-sigma-not.html

można znaleźć pozostałe artykuły 

 

 WOLNY DOSTĘP

 

Kalkulator energetyczny

Wiesław Szadkowski,
Wojciech T. Kacperski  

DOMINO- najnowocześniejsze, modułowe wytwornice wody lodowej i pompy ciepła systemu A/W produkcji Thermocold Costruzioni 

Marcin Szulc

Ocena przepływu powietrza z nawiewnika wentylacji indywidualnej za pomocą termowizji  

Anna Bogdan,
Marta Chludzińska  

Skażone chemicznie powietrze wentylacyjne w zagrożeniu terrorystycznym

Marta Chludzińska,
Jacek Hendiger, 
Bogdan Mizieliński 

Hybrydowy układ skojarzony z produkcją energii z wykorzystaniem kogeneracji parowej

Marcin Kantorek i inni

Planowanie optymalnego sposobu zaopatrzenia w energię obiektu

Tadeusz Bewszko

Analiza wybranych czynników wpływających na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody  

Alicja Siuta-Olcha,
Tomasz Cholewa

Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową. Część 1. Równomierność rozpływów 

Łukasz Amanowicz,
Janusz Wojtkowiak

Wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji – spostrzeżenia praktyczne

Paweł Płachecki,
Zdzisław Muras

Pompy Wilo do każdej strefy klimatycznej

 

Metody doboru i analizy warunków eksploatacyjnych ogrzewania murawy boiska piłkarskiego

Dobrosława Kaczorek,
Halina Koczyk

Oddymianie atriów   

Dorota Brzezińska

Uwarunkowania klimatyczne dla polskich systemów ciepłowniczych 

Stanisław Mańkowski

Energetyka rozproszona w ciepłownictwie. Potencjalna przewaga konkurencyjna

Jan Popczyk

Możliwości przebudowy ciepłowni węglowej w warunkach nowych ograniczeń emisyjnych – studium przypadku

Janusz Lewandowski

Dobór parametrów optymalnych oraz wybór pomp sieciowych w źródłach ciepła i przepompowniach na podstawie kosztu życia

Waldemar Jędral

Przegląd technologii kogeneracyjnych w krajowym systemie cieplno - energetycznym

Marcin Liszka,
Krzysztof Hoinka,
Andrzej Ziębik

Wybrane zagadnienia regulacji w ciepłownictwie 

Waldemar Kamrat

Ciepłownictwo – przegląd uwarunkowań i problemów

Krzysztof Żmijewski

Czy w Polsce istnieje realna szansa na chłód z central zasilanych ciepłem  systemowym 

Zbigniew Pietrzyk,
Adam Smyk

Krajowe regulacje prawne dotyczące produkcji ciepła w źródłach kogeneracyjnych

Wiesław Szadkowski 

Kontrolne pomiary przepływów przenośnym przepływomierzem ultradźwiękowym 

Maciej Chorzelski, Krzysztof Wojdyga

Oddymianie hal widowiskowo-sportowych

Dorota Brzezińska

 

 

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.