Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
2011 r.
  

W wyszukiwarce:

https://www.sigma-not.pl/baza-publikacji-wydawnictwa-sigma-not.html

można znaleźć pozostaę artykuły 

 

 WOLNY DOSTĘP

Prognoza zapotrzebowania na ciepło a potencjał budowy nowych źródeł kogeneracyjnych w systemach ciepłowniczych 

Krzysztof Wojdyga 

Zastosowanie akumulatorów ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych szansą na zwiększenie efektywności i pewności zasilania odbiorców w ciepło 
i energię elektryczną

Ryszard Zwierzchowski

Konwersja energii słońca i biomasy w ciepło – analiza pracy układu  

Rafał Kobyłecki,
Joanna Rudniak,
Zbigniew Bis

Intensyfikacja wymiany ciepła i masy w żwirowych wymiennikach

Maciej Besler,
Gerard Jan Besler,
Adrian Schwitalla

Wskaźniki ekonomiczne produkcji energii elektrycznej 
i ciepła z wykorzystaniem odnawialnych surowców energetycznych

Stanisław Gumuła,
Katarzyna Stanisz

Wpływ klasy komfortu pomieszczeń na charakterystykę energetyczną budynku

Jarosław Muller,
Katarzyna Kozdraś

Instalacja do spalania osadów ściekowych dla małych oczyszczalni ścieków  

Jadwiga Zabagło,
Małgorzata Olek,
Stanisław Kandefer

Wybrane problemy związane z wykorzystaniem odpadów komunalnych jako źródła energ

Małgorzata Piaskowska Silarska,
Stanisław Gumuła

Termiczne przekształcanie odpadów z tworzyw sztucznych w chemicznie obojętnym złożu fluidalnym

Amelia Woynarowska,
Dawid Jankowski,
Witold Jankowski 

Możliwości i utrudnienia w wykorzystaniu i eksploatacji lokalnych odnawialnych źródeł energii jako jedynego źródła energii w budownictwie jednorodzinnym

Katarzyna Stanisz,
Stanisław Gumuła 

Ciepłowodowe panele grzewcze do ogrzewania ściennego

Stanisław Kandefer

Program ciepłej wody użytkowej w ujęciu prośrodowiskowym na przykładzie Krakowa

Karol Stós

1.    Analiza zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie wielorodzinny

Bożena Babiarz,
Władysław Szymański

Wpływ udziału różnych źródeł pokrywających potrzeby cieplne budynku na jego charakterystykę energetyczną

Bożena Babiarz

Analiza ekonomiczna wykorzystania agregatu kogeneracyjnego zbudowanego z wykorzystaniem silnika Sterlinga

Marek Prymon,
Jan Wrona

Zastosowanie zagadnienia odwrotnego oraz algorytmu ewolucyjnego do identyfikacji właściwości cieplnych materiałów budowlanych o zwiększonej pojemności cieplnej

Marek Prymon,
Jacek Schnotale

Badania sprawności dystrybucji ciepłej wody w budynku dydaktycznym w układzie z cyrkulacją i bez cyrkulacji  

Aleksandra Bednarczyk,
Leszek Kulesza

Analiza celowości zastąpienie gazowych podgrzewaczy przepływowych wody centralnym systemem przygotowania ciepłej wody użytkowe

Bogusław Maludziński

Model dynamiki kotła fluidalnego na potrzeby automatycznej regulacji temperatury czynnika roboczego

Jan Porzuczek 

Ocena komfortu pomieszczenia biurowego w piwnicy w świetle badań eksperymentalnych

Jan Radoń,
Aleksandra Gryc

Wykorzystanie mikrostrumieni do intensyfikacji procesów wymiany ciepła

Mirosław Żukowski 

Analiza możliwości zmniejszenia kosztów i strat przesyłania ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych tradycyjnych, podwójnych i giętkich

Adam Smyk,
Artur Łebek,
Ewa Kręcielewska

Temperatura jako kryterium podziału kosztów ogrzewania

Michał Kozak,
Olgierd Romanowski

Wpływ wydatku pompy cyrkulacyjnej jako determinant rozkładu temperatury na płaszczyźnie absorbera

Paweł Obstawski

Bilans zużycia energii elektrycznej przez gazowy kocioł  skroplinowy (kondensacyjny)  

Dariusz Ksionek,
Wiktor Hibner

Optymalna metoda wyznaczania współczynników wyrównawczych dla indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w budynku wielolokalowym

Grzegorz Krzyżaniak,
Paweł Michnikowski,
Radosław Górzeński

Projekt strategii rozwoju kogeneracji w Polsce

Janusz Lewandowski,
Krzysztof Wojdyga,
Wojciech Bujalski 

Ostatnie zmiany i wizja przyszłości w regulacji rynków ciepła   

Anna Buńczuk,
Paweł Bogusławski

Perspektywy Ciepłownictwa

Krzysztof Żmijewski

Czy wysokosprawna kogeneracja jest szansą dla ciepłownictwa systemowego

Andrzej Wiszniewski

Energetyka słoneczna cieplna

Dorota Chwieduk

Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej – kompleksowe podejście do audytu energetycznego napędów pomp i wentylatorów

Krzysztof Duszczyk

Kotły na biopaliwa stałe –problemy eksploatacyjne

Grzegorz Ojczyk

Ocena zakresu wykorzystania energii geotermalnej w ciepłowniach multiwalentnych

Joanna Studencka

Produkcja chłodu w miejskich systemach ciepłowniczych z akumulatorem ciepła

Marcin Malicki

Izolacyjność cieplna odzieży stosowanej w okresie zimowym przez kobiety i mężczyzn

Anna Bogdan,
Magdalena Zwolińska

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.