Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
2012 r.
  

 

W wyszukiwarce:

https://www.sigma-not.pl/baza-publikacji-wydawnictwa-sigma-not.html

można znaleźć pozostaę artykuły 

 

 WOLNY DOSTĘP

Wpływ oporu przewodzenia ciepła gruntu oraz wykraplania wilgoci na energię uzyskiwaną za pomocą gruntowego powietrznego wielorurowego wymiennika ciepła

Łukasz Amanowicz,
Janusz Wojtkowiak

Symulowanie pożaru w tunelu metra

Błażej Lewandowski,
Bogdan Mizieliński

Komputerowa symulacja energetyczna budynków i instalacji grzewczych

Piotr Ziembicki

Wpływ indywidualnych cech ludzi na modelowanie wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem

Anna Bogdan

Wpływ parametrów pracy na właściwości dynamiczne wymiennika ciepła w układzie przeciwprądowym

Agnieszka Walczak,
Paweł Obstawski

Przegląd zagranicznych narzędzi komputerowego wspomagania oceny efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w budynkach  

Wojciech Zalewski,
Włodzimerz Boroń

Wentylacja grawitacyjna – zalety, wady oraz przyczyny słabego funkcjonowania

Grzegorz Misztal,
Piotr Ziembicki 

Wykorzystanie metod symulacyjnych do wyboru sposobu zaopatrzenia w energię obiektu - Część I. Kryteria finansowe  

Tadeusz Bewszko

50 lat działalności Ośrodka Badawczo Rozwojowego Ciepłownictwa dla SPEC SA i krajowego ciepłownictwa

Adam Smyk,
Jadwiga Bojek 

Komputerowa symulacja współpracy źródeł ciepła z instalacjami kolektorów słonecznych

Jan Bernasiński,
Piotr Ziembicki

O podziale kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych, na podstawie temperatury w lokalach – raz jeszcze

Olgierd Romanowski, Michał Kozak

Inteligentne systemy ciepłownicze zintegrowane w ramach SMART GRID

Piotr Ziembicki,
Tadeusz Kuczyński

Innowacyjne ciepłownictwo – możliwości i ograniczenia

Tomasz Mróz

Komputerowa symulacja zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci ciepłowniczej

Maciej Chaczykowski,
Andrzej Osiadacz

Magazynowanie ciepła w zasobnikach i ich wpływ na parametry pracy sieci ciepłowniczej

Małgorzata Kwestarz

Aplikacja CHP_strateg do kreowania strategii dużej wysokosprawnej kogeneracji

Andrzej Ziębik,
Grzegorz Szapajko,
Krzysztof Hoinka,
Marcin Liszka

Określenie opłacalności modernizacji pomp, napędów i układów regulacyjnych

Wiesław Szadkowski

Możliwość modernizacji sprężarkowej maszynowni chłodniczej na absorpcyjną zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej z buforem w budynku biurowym

Marcin Malicki,
Ryszard Zwierzchowski

E3SoHo – europejski program racjonalizacji zużycia energii w budownictwie socjalnym

Krzysztof Duszczyk

Wybrane zagadnienia magazynowania ciepła - modelowanie pracy akumulatora ciepła

Tadeusz Orzechowski

Produkcja chłodu w systemach ciepłowniczych – konieczność czy potrzeba biznesowa? Część I

Marian Rubik

Zużycie gazu w lokalnej kotłowni osiedlowej

Agnieszka Komola,
Grzegorz Bartnicki

Produkcja chłodu w systemach ciepłowniczych – konieczność czy potrzeba biznesowa? Część II

Marian Rubik

Nowa generacja manekinów termicznych

Anna Bogdan

 

    

 

 

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.