Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
2015 r.
  

 

W wyszukiwarce:

https://www.sigma-not.pl/baza-publikacji-wydawnictwa-sigma-not.html

można znaleźć pozostałe artykuły

 

WOLNY DOSTĘP

 

Ocena energetyczna układów klimatyzacyjnych sal operacyjnych z recyrkulacją powietrza

Mieczysław Porowski

Diagnostyka pracy instalacji solarnej budynku wielorodzinnego

Piotr Olczak,
Stanisław Kandefer

IEA EBC Annex 66: Definition and Simulation of Occupant Behavior in Buildings – aktualne metody modelowania zachowania użytkowników budynku

Halina Koczyk,
Karol Bandurski

 

 

Zagadnienie optymalizacji systemu klimatyzacji serwerowni

Mieczysław Porowski,
Piotr Kowalski

Zasobniki ciepła w układach solarnych oraz pomp ciepła

Marcin Lackowski,
Robert Matysko

Wybór optymalnego systemu chłodzenia serwerowni według kryterium energetycznego, ekologicznego lub ekonomicznego

Piotr Kowalski,
Mieczysław Porowski

Projektowanie systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętych wg przepisów obowiązujących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Izabela Takielak Skałka,
Grzegorz Kubicki

Prognozowanie zapotrzebowania na moc w miejskim systemie ciepłowniczym z wykorzystaniem prognozy meteorologicznej

Marian Hopkowicz,
Krzysztof Pytel

Porównanie efektywności i czasów zwrotu instalacji gazowej mikrokogeneracji MCHP XRGI w obiektach o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i ciepło

Piotr Kaleta,
Tomasz Wałek

Zmniejszenie strat niezupełnego spalania w kotłach wodno-rusztowych za pomocą sztucznej sieci neuronowej

Jacek Marciniak

Sprężarkowa pompa ciepła systemu powietrze/woda. Konstrukcja i badania

Michał Sobieraj

Nowoczesne materiały termoizolacyjne – problemy pomiarowe

Krzysztof Wojdyga, Liliana Mirosz 

Porównanie efektywności i czasów zwrotu nakładów na gazową instalację mikrokogeneracyjną MCHP XRGI w obiektach o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i ciepło. Część 2

Piotr Kaleta,
Tomasz Wałek

Ocena zapotrzebowania na moc cieplną i wymaganą temperaturę nośnika ciepła w instalacji wodnego topnienia śniegu i odladzania powierzchni estakad w polskich warunkach klimatycznych

Antoni Barbacki,
Leszek Pająk

Wpływ zastosowania filtracji powietrza na moc chłodniczą belki aktywnej

Ewelina Skwarczyńska-Kalamon,
Mariusz Skwarczyński

Rury cieplne w systemie biernego ogrzewania infrastruktury drogowej

Agnieszka Wlaźlak,
Bartosz Zajączkowski

Modelowanie cieplne budynków uogólnioną metodą potencjałów węzłowych

Piotr Narowski

Jak rozliczać indywidualne koszty ogrzewania lokali w budynkach wololokalowych 

Paweł Michnikowski

Pompy ciepła w pasywnym budynku biurowym. Pierwsze rezultaty eksploatacyjne  

Piotr Michalak,
Stanisław Grygierczyk

Efektywność pracy instalacji solarnej z kolektorami Heat Pipe w budynku wielorodzinnym

Piotr Olczak,
Jadwiga Zabagło

Analiza możliwości zmniejszenia zużycia ciepła i kosztów ogrzewania budynku IŚ PW dzięki okresowej pracy instalacji

Bernard Zawada,
Ilona Adamczyk

Wpływ zmiany sposobu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań na zużycie ciepła w budynku wielorodzinnym

Kamil Karkut,
Paweł Jurek,
Tomasz Cholewa

 

 

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.