2014 r.
  

 

Po bezpłatnym zarejestrowaniu się na stronie

http://www.sigma-not.pl/profil-logowanie.html

można uzyskać dostęp do następujących artykułów z 2014 roku (Open Access):

 

Poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych poprzez modernizację węzłów cieplnych na cieplno-chłodnicze wykorzystujące trójzłożowe chłodziarki adsorpcyjne 

Marcin Malicki

Czy można porównać sprawność rzeczywistą kotłów kondensacyjnych

Marcin Jóskowski

Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko 

Kinga Dopieralska,
Alicja Siuta-Olcha

Instrumenty prawne i finansowe służące poprawie efektywności energetycznej w Polsce

Janusz Adamczyk

Metody wyznaczania zimowej temperatury obliczeniowej powietrza zewnętrznego 

Piotr Narowski

Metody tworzenia, wybór i opracowanie roku porównawczego na podstawie własnej bazy pomiarowej 

Małgorzata Basińska,
Maria Teresa Małek

Energooszczędne urządzenia w instalacjach chłodniczych i limatyzacyjnych

Rafał Andrzejczyk,
Tomasz Muszyński

Metody wyznaczania typowych lat meteorologicznych TMY2, WYEC2 oraz według normy EN ISO 15927-4

Piotr Narowski

Wpływ właściwości absorpcyjnych farb na komfort cieplny w pomieszczeniu

Kinga Ziętala,
Tadeusz Orzechowski

Optymalny kąt nachylenia kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych   

Mirosław Żukowski

Badania eksperymentalne niektórych parametrów termodynamicznych materiałów magazynujących ciepło PCM za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC 

Dariusz Ksionek,
Marian Rosiński

Komfort cieplny w szpitalnych salach operacyjnych w świetle dokumentów prawnych i normatywnych 

Anna Bogdan,
Marta Chludzińska,
Piotr Uścinowicz

Korzyści ekonomiczne i środowiskowe wynikające z wdrożenia gazowej mikrokogeneracji MCHP XRGI w obiektach o całorocznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i ciepło 

Piotr Kaleta,
Tomasz Wałek

Wpływ zastosowania deflektora w skrzynce rozprężnej na charakterystykę strumienia powietrza dostarczanego przez nawiewnik perforowany 

Anna Bogdan,
Kacper Ogłodziński,
Marta Chludzińska

Wielokierunkowe aspekty audytu energetycznego w sektorze przemysłowym Stanów Zjednoczonych  

Aldona Kluczek,
Paweł Olszewski

Odczucia cieplne chirurgów i personelu medycznego podczas prowadzenia operacji – wstępne wyniki badań ankietowych 

Anna Bogdan,
Marta Chludzińska,
Piotr Uścinowicz

Ocena możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie Tarnowa 

Antoni Barbacki,
Bartłomiej Radomski,
Leszek Pająk

 

 

 
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.