Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
2014 r.
  

 

W wyszukiwarce:

https://www.sigma-not.pl/baza-publikacji-wydawnictwa-sigma-not.html

można znaleźć pozostaę artykuły

 

 

 WOLNY DOSTĘP

Poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych poprzez modernizację węzłów cieplnych na cieplno-chłodnicze wykorzystujące trójzłożowe chłodziarki adsorpcyjne 

Marcin Malicki

Czy można porównać sprawność rzeczywistą kotłów kondensacyjnych

Marcin Jóskowski

Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko 

Kinga Dopieralska,
Alicja Siuta-Olcha

Instrumenty prawne i finansowe służące poprawie efektywności energetycznej w Polsce

Janusz Adamczyk

Metody wyznaczania zimowej temperatury obliczeniowej powietrza zewnętrznego 

Piotr Narowski

Metody tworzenia, wybór i opracowanie roku porównawczego na podstawie własnej bazy pomiarowej 

Małgorzata Basińska,
Maria Teresa Małek

Energooszczędne urządzenia w instalacjach chłodniczych i limatyzacyjnych

Rafał Andrzejczyk,
Tomasz Muszyński

Metody wyznaczania typowych lat meteorologicznych TMY2, WYEC2 oraz według normy EN ISO 15927-4

Piotr Narowski

Wpływ właściwości absorpcyjnych farb na komfort cieplny w pomieszczeniu

Kinga Ziętala,
Tadeusz Orzechowski

Optymalny kąt nachylenia kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych   

Mirosław Żukowski

Badania eksperymentalne niektórych parametrów termodynamicznych materiałów magazynujących ciepło PCM za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC 

Dariusz Ksionek,
Marian Rosiński

Komfort cieplny w szpitalnych salach operacyjnych w świetle dokumentów prawnych i normatywnych 

Anna Bogdan,
Marta Chludzińska,
Piotr Uścinowicz

Korzyści ekonomiczne i środowiskowe wynikające z wdrożenia gazowej mikrokogeneracji MCHP XRGI w obiektach o całorocznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i ciepło 

Piotr Kaleta,
Tomasz Wałek

Wpływ zastosowania deflektora w skrzynce rozprężnej na charakterystykę strumienia powietrza dostarczanego przez nawiewnik perforowany 

Anna Bogdan,
Kacper Ogłodziński,
Marta Chludzińska

Wielokierunkowe aspekty audytu energetycznego w sektorze przemysłowym Stanów Zjednoczonych  

Aldona Kluczek,
Paweł Olszewski

Odczucia cieplne chirurgów i personelu medycznego podczas prowadzenia operacji – wstępne wyniki badań ankietowych 

Anna Bogdan,
Marta Chludzińska,
Piotr Uścinowicz

Ocena możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie Tarnowa 

Antoni Barbacki,
Bartłomiej Radomski,
Leszek Pająk

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.