2016 r.
  

Po bezpłatnym zarejestrowaniu się na stronie

http://www.sigma-not.pl/profil-logowanie.html

można uzyskać dostęp do następujących artykułów z 2016 roku (Open Access):

 

Opłacalność zastosowania kolektorów słonecznych w modernizowanej instalacji ciepłej wody użytkowej domu jednorodzinnego

Piotr Olczak,
Dominik Kryzia

Środowisko wewnętrzne szpitalnych sal chorych w świetle dokumentów prawnych i normatywnych

Piotr Uścinowicz,
Anna Bogdan

Optymalizacja grubości izolacji budynku ze względu na koszty inwestycyjne

Tadeusz Orzechowski 

Analiza możliwości wykorzystania lustrzanych kolektorów nadążnych w warunkach polskich oraz wybór sposobu ich rozmieszczenia

Piotr Olczak,
Dominik Kryzia  

Agregaty ziębnicze zasilane ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Ocena stanu obecnego i perspektywy rozwoju

Kazimierz Wojtas

Oddziaływanie prądów błądzących na przewody sieci ciepłowniczej i sposoby likwidacji tego zagrożenia korozyjnego

Wojciech Sokólski,
Jacek Rozwadowski

Nowe europejskie wytyczne dotyczące projektowania i oceny węzłów cieplnych oraz ich wpływ na dobór i warunki pracy wymienników ciepła na cele ogrzewcze

Mieczysław Dzierzgowski

Wpływ jakości powietrza wewnętrznego na charakterystykę energetyczną systemu wentylacji VAV – stadium przypadku

Anna Dutka,
Tomasz M. Mróz

Odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza przy obecności wewnętrznych źródeł zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniach

Bogusław Ptaszyński,
Zbigniew Kuczera,
Rafał Łuczak,
Piotr Życzkowski

 

 

 
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.