Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
2016 r.
  

Pozostałe płatne artykuły można znaleźćW wyszukiwarce:

https://www.sigma-not.pl/baza-publikacji-wydawnictwa-sigma-not.html

 

Artykuły w wolnym dostępie 

 

Opłacalność zastosowania kolektorów słonecznych w modernizowanej instalacji ciepłej wody użytkowej domu jednorodzinnego

Piotr Olczak,
Dominik Kryzia

Środowisko wewnętrzne szpitalnych sal chorych w świetle dokumentów prawnych i normatywnych

Piotr Uścinowicz,
Anna Bogdan

Optymalizacja grubości izolacji budynku ze względu na koszty inwestycyjne

Tadeusz Orzechowski 

Analiza możliwości wykorzystania lustrzanych kolektorów nadążnych w warunkach polskich oraz wybór sposobu ich rozmieszczenia

Piotr Olczak,
Dominik Kryzia  

Agregaty ziębnicze zasilane ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Ocena stanu obecnego i perspektywy rozwoju

Kazimierz Wojtas

Oddziaływanie prądów błądzących na przewody sieci ciepłowniczej i sposoby likwidacji tego zagrożenia korozyjnego

Wojciech Sokólski,
Jacek Rozwadowski

Nowe europejskie wytyczne dotyczące projektowania i oceny węzłów cieplnych oraz ich wpływ na dobór i warunki pracy wymienników ciepła na cele ogrzewcze

Mieczysław Dzierzgowski

Wpływ jakości powietrza wewnętrznego na charakterystykę energetyczną systemu wentylacji VAV – stadium przypadku

Anna Dutka,
Tomasz M. Mróz

Odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza przy obecności wewnętrznych źródeł zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniach

Bogusław Ptaszyński,
Zbigniew Kuczera,
Rafał Łuczak,
Piotr Życzkowski

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.