2017 r.
  

Po bezpłatnym zarejestrowaniu się na stronie 
http://www.sigma-not.pl/profil-logowanie.html

można uzyskać dostęp do następujących artykułów z 2017 roku (Open Access):

 

Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów

Paweł Michnikowski

Obostrzenia dotyczące stosowania systemu wentylacji wzdłużnej w tunelach drogowych w świetle polskich i światowych wymagań legislacyjnych

Natalia Schmidt-Polończyk

Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2

Marek Mazurek,
Mariusz Piękoś

Nowy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32 w klimatyzacji

Marian Rubik

Układ pasywnego chłodzenia budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepła i komina solarnego

Paweł Płuszka

Obieg Rankine’a z czynnikiem niskowrzącym zasilany ciepłem odpadowym spalin  kotłowych – potencjał energetyczny oraz korzyści środowiskowe

Maciej Cholewiński,
Michał Kamiński,
Wojciech Pospolita

Shale Gas as a Pro-Evironmental Source of Energy.
Gaz łupkowy jako pro-ekologiczne źródło energii 

Michał Kamiński,
Mayilvaganan Muthuraman,
Agnieszka Łagocka,
Maciej Cholewiński

Porównanie wybranych technologii wykorzystywania energii słonecznej

Paulina Antoniuk,
Monika Niewińska,
Dorota Anna Krawczyk

Sezonowy współczynnik wydajności hybrydowej pompy ciepła zasilającej w ciepło segment w zabudowie szeregowej

Sara Sewastianik,
Andrzej Gajewski

Modelowanie CFD nawiewnika z dynamicznie zmieniającą się geometrią w celu poprawy efektywności wentylacji w systemach VAV.

Nina Szczepanik-Ścisło,
Jacek Schnotale

Analiza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła

Dariusz Obracaj,
Marek Korzec,
Mateusz Matusik,
Sebastian Sas

Pompy ciepła Mitsubishi Electric  ZUBADAN – technologia ponadczasowa

Piotr Jabłoński

 Stanowisko badawcze kotłów stałopalnych małej mocy oraz kolektorów słonecznych

Grzegorz Ojczyk

 Badania właściwości materiałowych rur wykonanych z jednorodnych tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach grzewczych

 

Henryk G. Sabiniak, Adam Rubnikowicz 

Metodologia realizowania obliczeń numerycznych modelowania procesu wymiany ciepła w kotłach małej mocy opalanych paliwami stałymi 

 Wojciech Judt

Rafał Urbaniak

Jarosław Bartoszewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.