Patronat medialny Efektywność energetyczna w budownictwie – nowe przepisy, technologie i kierunki rozwoju
  

Efektywność energetyczna w budownictwie – nowe przepisy, technologie i kierunki rozwoju

Termin: 25 Kwietnia 2017

Miejsce: OSiR Polna 7A,Warszawa

Organizator: Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

PATRONAT: Ministerstwo Energii,NFOŚiGW, BGK

9:00-9:30 Rejestracja uczestników, zwiedzanie wystawy

 

Sesja plenarna I (moderator Dariusz Heim)

9:30-9:40 Uroczyste Otwarcie Forum, Ogłoszenie loterii - Prezes ZAE

9:40-9:55 Kodeks architektoniczno-budowlany - Bogdan Żmijewski

9:55-10:10 Nowe Warunki Techniczne - Jerzy Żurawski

10:10-10:25 Ustawa o Efektywności Energetycznej – próba oceny - Maciej Robakiewicz

10:25-10:40 Omówienie założeń nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metodologii Audytu Efektywności Energetycznej - Andrzej Guzowski

10:40-10:55 Zmiany w normalizacji – KT179 - Dariusz Heim

10:55-11:15 Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych - Tomasz Makowski

11:15-11:40 Przerwa kawowa (zwiedzanie wystawy)

 

Sesja plenarna II (moderator Arkadiusz Węglarz)

11:40-12:00  Prezentacja rozwiązań technicznych OZE w budynkach - Artur Kaczmarczyk

12:00-12:20 Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia w budynku użyteczności publicznej - Marek Toboła, Paweł Morawski

12:20-12:40 Seminarium eksperckie RentalCal – inwestycja w poprawę efektywności energetycznej w sektorze wynajmu lokali - Andrzej Rajkiewicz

12:40-13:00  Zarządzanie energią w budynkach – przykładowe rozwiązania - Marek Czajkowski

13:00-13:40 LUNCH (zwiedzanie wystawy)

Sesja plenarna III (moderator Andrzej Wiszniewski)

13:40-13:50  Prezentacja projektu - Andrzej Wiszniewski

13:50-14:10 Definicje standardów i przykłady termomodernizacji budynków do standardu nZEB na świecie - Jerzy Kwiatkowski

14:10-14:30 Prezentacja wielobranżowych koncepcji modernizacji budynków DS. Muszelka oraz Wydziału IBHiIŚ - Elżbieta Dagny Ryńska

14:30-15.00 Światło dzienne jako parametr jakości modernizowanych budynków - Barbara Szybińska - Matusiak

15:00-15:10 Prezentacja monografii dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej do standardu nZEB - Jerzy Sowa

15:10 –15:30 Dyskusja, rozstrzygnięcie loterii, zamknięcie FORUM - Prezes ZAE

 


 

 

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.