Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Rada Naukowa
  

Przewodniczący
Prof. Edward Szczechowiak

Poznan Technical University, Poland

Prof. Sergey Anisimow

Wroclaw University of Technology, Poland
St Petersburg University, Russia

Prof. Marian Hopkowicz

Cracow University of Technology, Poland

Prof. Karel Kabele

Czech Technical University, Czech Republic

Prof. Timo Kauppinen

Technical Research Centre of Finland, Finland

Prof. Halina Koczyk

Poznan Technical University, Poland

Prof. Vytautas Martinaitis

Vilnius Technical College, Lithuania

Prof. Violeta Motuziene

Vilnius Technical College, Lithuania

Prof. Tomasz Mróz

Poznan Technical University, Poland

Prof. Dusan Petras Bratislava

Slovak Technical University, Slovakia

Prof. Antonio Rodero Serrano

University of Cordoba, Spain

Prof. Quwang Wang

Jiotong University, China

Prof. Paweł Wargocki

Technical University of Denmark, Denmark

Prof. Krzysztof Wojdyga

Warsaw University of Technology, Poland

Prof. Mirosław Żukowski

Bialystok University of Technology, Poland

Prof. Musluma Arici

Kocalei Uniwersytet, Turcja

Prof. Robert Sekret

Czestochowa University of Technology, Poland

Prof. Tadeas Ochodek

VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic

Prof. Anna Bogdan

Warsaw University of Technology, Poland

Prof. Jan Danielewicz

Wroclaw University of Technology, Poland

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.