Informacja o Zrzeszeniu
  

  
 

District Heating Heating Ventilation is a monthly journal of the Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians.

The Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians is an independent and voluntary scientific and technical organization, involving individuals and organizations interested in professional and social activities in the fields of gas, water supply and sewage, water and wastewater technology, district heating, heating, ventilation and air conditioning, cleaning up cities and settlements and waste management, balneology, laundries, village sanitation, water protection, atmospheric air and earth surface, underground urban planning and related fields.

The association is a non-governmental organization, has a pro-ecological character and, in its activities, puts particular emphasis on the development and promotion of sanitary engineering and environmental engineering methods and instruments.

The area of activity of PZITS is the territory of the Republic of Poland, and the headquarters of its chief authorities is the capital city of Warsaw. The association is registered in the National Register of Associations and has legal personality. 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.