SMAY laureatem nagrody Top Builder 2017
  

SMAY laureatem nagrody Top Builder 2017

Dnia 8 grudnia br. podczas Gali Top Builder firma SMAY otrzymała nagrodę za INNOWACYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ prowadzoną w ramach projektu pt.: „Bezpieczna Ewakuacja”.

 

Celem IX edycji konkursu było upowszechnianie i poszerzenie wiedzy inżynierskiej o najnowsze rozwiązania niezbędne do budowy, modernizacji i podniesienia bezpieczeństwa obiektów, które powinny być realizowane w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, nowocześnie i efektywnie, dając gwarancję wysokiej jakości i trwałości. Proces przyznawania ocen był dwuetapowy. W skład Kapituły wyróżnień weszli członkowie Rady Naukowej, Programowej Buildera oraz Jednostek Certyfikacyjnych. Przy wyborze produktów, rozwiązań i inicjatyw na rzecz budownictwa zwracano szczególną uwagę na innowacyjność, konkurencyjność, wpływ na podniesienie jakości i bezpieczeństwa w procesie budowlanym oraz stopień powiązania z pracami badawczymi.

 

Wiedza energią do działania

To pierwszy tego typu projekt w Polsce i jeden z nielicznych w Europie. Autorska inicjatywa firmy SMAY pod nazwą „Bezpieczna Ewakuacja” to wielomiesięczny projekt badawczo-naukowy prowadzony przez zespół ekspertów i naukowców z dziedziny wentylacji i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Poligonem badań był rzeczywisty wielokondygnacyjny budynek położony na ternie Expo Silesia w Sosnowcu. Przy współpracy z jednostkami straży pożarnej przeprowadzono 6 pożarów w skali rzeczywistej i ok. 80 prób dymowych. Pożar był inicjowany w specjalnie zaaranżowanym pomieszczeniu testowym, które przypominało mieszkanie przeciętnego Polaka.

Projekt miał na celu:

  1. Weryfikację skuteczności różnych systemów oddymiania klatek schodowych.
  2. Lepsze rozpoznanie zjawiska rozwoju pożaru w warunkach zamkniętego pomieszczenia.
  3. Porównanie wyników prób dymowych z realnymi pożarami.

 

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Projekt „Bezpieczna Ewakuacja” pozwolił firmie SMAY na opracowanie skutecznych i efektywnych systemów oddymiania klatek schodowych tzw. zestawów odprowadzania dymu i ciepła „ZODIC”. Systemy oddymiania „ZODIC” poprawiają warunki bezpieczeństwa, wykrywają i sygnalizują pożar, przyspieszają i ułatwiają działania służb ratowniczo-gaśniczych oraz umożliwiają warunkową ewakuację ludzi z kondygnacji powyżej pożaru. Innowacyjność systemów ZODIC polega głównie na zastosowaniu mechanicznego nawiewu powietrza kompensacyjnego do przestrzeni klatki. Opracowane rozwiązania będą miały szerokie zastosowanie w budownictwie wielokondygnacyjnym i stanowią podstawę nowego standardu projektowania systemów oddymiania dla klatek schodowych.

 

Pożary są jednym z głównym zagrożeń w życiu człowieka. Firma SMAY znajduje skuteczne, sprawdzone i stosunkowo niedrogie sposoby na znaczne podniesienie standardu bezpieczeństwa w budynkach.

 

 

Dowiedz się więcej na www.bepiecznaewakuacja.pl

 

Zdjęcia: builder_awards_male-44, builder_awards_male-114, Logo TOP Builder 2017

 

 

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.