Nowelizacja ustawy o OZE – kompendium dla przedsiębiorstw", które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 roku w Warszawie
  

W imieniu Organizatora – firmy CBE Polska zapraszamy na dziesiątą edycję specjalistycznego szkolenia "Nowelizacja ustawy o OZE – kompendium dla przedsiębiorstw", które odbędzie się w dniu
26 stycznia 2017 roku  w Warszawie
.  Szkolenie poprowadzi dr Zdzisław Muras. Program najbliższego szkolenia będzie uwzględniał spostrzeżenia i wnioski uczestników minionych edycji.


Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • Nowy model wsparcia i kluczowe definicje - w tym: „instalacji odnawialnego źródła energii”, „biomasy lokalnej”, „drewna energetycznego”, „dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego”, „hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii”, „klastra energii” - zagadnienia dotyczące rozbudowy źródła
 • Status źródeł „mix”
 • Aukcje a świadectwa pochodzenia: moment nabycia uprawnień - „stare” i „nowe” instalacje OZE
  -  pierwsze wytworzenie energii elektrycznej a definicja instalacji odnawialnego źródła energii, przepisy przejściowe ustawy zmieniającej
 • Mechanizmy wsparcia instalacji OZE - świadectwa pochodzenia:
  • Wniosek, podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem, zmiany w systemie świadectw pochodzenia,  świadectwa pochodzenia - przesłanki uzyskania, rodzaj instalacji, okres wsparcia, współczynnik korekcyjny
  • Art. 9e1 ustawy - Prawo energetyczne - zakres zastosowania, wykładnia URE, analiza przykładowych oświadczeń w aspekcie przyszłej modyfikacji ich brzmienia, rozkład ciężaru dowodu
  • Art. 119 i art. 119a ustawy o odnawialnych źródłach energii
  • Świadectwa pochodzenia - przepisy intertemporalne
 • Mechanizmy wsparcia instalacji OZE - system aukcyjny:
  • Instalacje objęte procedurą aukcyjną - katalog podmiotów uprawnionych
  • Nowe koszyki aukcyjne - nowi uczestnicy systemu aukcyjnego
  • Deklaracja o przystąpieniu do aukcji a zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji
   - elementy wniosku
  • Ocena formalna (prekwalifikacja) - elementy wniosku - analiza wymaganych załączników
   - dotychczasowa praktyka - ważność zaświadczenia – zakres dopuszczalnych zmian
  • Modyfikacja metodyki ustalania ilości i wartości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w danym roku kalendarzowym - możliwe algorytmy aukcyjne w świetle uchwalonych zmian legislacyjnych
  • Modyfikacje w obszarze metodyki kalkulacji cen referencyjnych
  • Czynności podejmowane przez Prezesa URE w ramach aukcji
  • Treść oferty aukcyjnej „po zmianach” - wymagania formalne – skuteczne złożenie formularza oferty aukcyjnej
  • Rozstrzygnięcie aukcji - „pula zwycięzców” - moment odcięcia
  • Obowiązki i uprawnienia podmiotu uczestniczącego w systemie aukcyjnym - rozliczenie obowiązku wytworzenia określonej ilości energii elektrycznej - analiza art. 83 ust. 3a i ust. 3b ustawy o odnawialnych źródłach energii
  • Nowe rodzaje aukcji/aukcja interwencyjna - przesłanki obligujące do jej ogłoszenia - zasady uczestnictwa
  • Projekt regulaminu aukcji - elementy obligatoryjne - analiza dyspozycji art. 78 ust. 8-11 ustawy o odnawialnych źródłach energii
  • Art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii - modyfikacja brzmienia przepisu i jej skutki dla poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej - główne zagadnienia problemowe
  • Regulacje przeciwdziałające „nadwsparciu” - energia elektryczna wytworzona w okresie „cen ujemnych”
  • Zakres uprawnień kontrolnych Prezesa URE w świetle znowelizowanego brzmienia art. 84
   i art. 87 - 89 ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • Operator rozliczeń energii odnawialnej - zmiany zasad funkcjonowania
  • przejęcie praw i obowiązków OREO S.A. - art. 7 i art. 8 ustawy zmieniającej - nowe funkcje
   i uprawnienia Zarządcy Rozliczeń S.A.
  • zmiany w obszarze zasad kalkulacji stawki opłaty OZE
  • płatnicy opłaty OZE - analiza zmodyfikowanych regulacji prawnych - wątpliwości interpretacyjne
 • Przepisy przejściowe

 

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod nr: +48 22 82 77 123 lub pisząc na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Zachęcamy również do odwiedzenia firmowej: www.cbepolska.pl i dedykowanej strony projektu: http://cbepolska.pl/pl/warsztaty-nowelizacja-ustawy-oze.html

 

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.