PORT PC ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dot. pomp ciepła
  

PORT PC ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dot. pomp ciepła

 

Dynamiczny rozwój rynku pomp ciepła w Polsce stopniowo przyczynia się do wzrostu zainteresowania tą technologią wśród studentów polskich uczelni technicznych.  Obserwując ten trend Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) postanowiła ogłosić ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce pomp ciepła. Technologia tych urządzeń rozwija się dynamicznie już od początku XX wieku. Dzisiejsze rozwiązania w których stosuje się pompy ciepła charakteryzują się dużą innowacyjnością, wciąż prowadzone są badania nad wzrostem ich efektywności energetycznej. Tematyka ta jest również bliska budownictwu energooszczędnemu, systemom magazynowania ciepła czy inteligentnym sieciom przesyłowym. Studenci mają więc szeroki wachlarz możliwości w zakresie wyboru tematu pracy dyplomowej, która dotyczy pomp ciepła. Celem konkursu jest popularyzowanie tego typu rozwiązań w środowiskach naukowych i technicznych wyższych uczelni oraz inspirowanie prac naukowo-badawczych związanych z tą tematyką.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach – prace magisterskie i inżynierskie. W tegorocznej edycji pod uwagę będą brane prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2015/2016. Można je zgłaszać w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Na zwycięzców Konkursu czekają wartościowe nagrody, laureat w kategorii na najlepszą pracę inżynierską otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. W kategorii na najlepszą pracę magisterską przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 2000zł. Poza nagrodami głównymi zostaną przyznane wyróżnienia oraz nagrody ufundowane przez Członków Wspierających Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie organizatora Konkursu: www.portpc.pl.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 20 października br. podczas V Jubileuszowego Kongresu PORT PC organizowanego w ramach Targów Renexpo 2016 w Warszawie.

 

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową w zakresie technologii pomp ciepła jest jednym z działań komisji ds. współpracy naukowej i międzynarodowej PORT PC, mających na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskiem branżowym i naukowym.  

 

[Źródło: PORT PC]

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.