XXV Kongres Techników Polskich
  

KOMUNIKAT   PRASOWY

 

16 czerwca 2016 r., sesją plenarną w Domu Technika NOT we Wrocławiu (ul. Piłsudskiego 74), rozpocznie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy XXV Kongres Techników Polskich (KTP) organizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich (SZIP)

 

XXV Kongres będzie przebiegał pod hasłem „Technika – Człowiekowi”, a III Światowy Zjazd pod hasłem „Inżynierowie Polsce i Światu”. Celem obu spotkań jest integracja i wymiana doświadczeń będących udziałem inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami. Tematami debat plenarnych i konferencji naukowo-technicznych będą istotne dla polskiej gospodarki zagadnienia, m.in.: relacje między nauką a gospodarką, transfer zaawansowanych technologii; kształcenie inżynierów; perspektywy polskiej energetyki oraz infrastruktury transportowej na tle światowym; budowa społeczeństwa informacyjnego w dobie cyfryzacji, oraz uwarunkowania ekologiczne rozwoju cywilizacji.

Uczestnicy XXV KTP i III SZIP zapoznają się z raportem wypracowanym na II Kongresie Elektryków Polskich, a także z najnowszymi tendencjami IT (Information Technology) w odniesieniu do urządzeń i aplikacji. Interesującymi tematami będzie współdziałanie techniki z medycyną, gospodarka wodna a zmiany klimatyczne oraz infrastruktura – budownictwo – BIM. W czasie wrocławskich obrad zostaną podjęte także aktualne obecnie zagadnienia umowy dotyczącej strefy wolnego handlu między USA a UE oraz roli inżynierów w reindustrializacji.

Wydarzenie zainauguruje sesja otwierająca, na której wykład pt. "Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki" wygłosi prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012.

Inauguracja obu wydarzeń odbędzie się w czwartek, 16 czerwca br., o godz. 10.00, w Domu
Technika NOT we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74.
Recepcja działać będzie od godz. 9.00.

Pierwszą sesję merytoryczną pt. „Rola inżynierów w konkurencyjnej gospodarce”, poprowadzą wspólnie prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Andrzej Nowak - Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Drugi dzień obrad (piątek, 17 czerwca) rozpocznie się w gmachu Politechniki Wrocławskiej przy
ul. Janiszewskiego 11-13. Zainauguruje go o godz. 9.30 sesja plenarna pt. „Kształcenie i kariery inżynierskie w perspektywie globalizacji i rozwoju techniki – perspektywy dla młodych”, której moderatorami będą prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski - Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej oraz prof. dr hab. inż. Radosław Michałowski - University of Michigan USA.

Więcej informacji o wydarzeniach, także ich program odpowiednio na stronach:

XXV Kongres Techników Polskich                                  ktp.enot.pl

III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich             szip.org.pl

 

Redakcje i dziennikarzy zainteresowanych udziałem w obu wydarzeniach, a także w razie pytań
i wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt pod telefonem;
602 798 813

 

                                                                                                                        Janusz M. Kowalski

                                                                                                                  Specjalista ds. PR

 
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.