XXV Kongres Techników Polskich
  

KOMUNIKAT   PRASOWY

 

16 czerwca 2016 r., sesją plenarną w Domu Technika NOT we Wrocławiu (ul. Piłsudskiego 74), rozpocznie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy XXV Kongres Techników Polskich (KTP) organizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich (SZIP)

 

XXV Kongres będzie przebiegał pod hasłem „Technika – Człowiekowi”, a III Światowy Zjazd pod hasłem „Inżynierowie Polsce i Światu”. Celem obu spotkań jest integracja i wymiana doświadczeń będących udziałem inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami. Tematami debat plenarnych i konferencji naukowo-technicznych będą istotne dla polskiej gospodarki zagadnienia, m.in.: relacje między nauką a gospodarką, transfer zaawansowanych technologii; kształcenie inżynierów; perspektywy polskiej energetyki oraz infrastruktury transportowej na tle światowym; budowa społeczeństwa informacyjnego w dobie cyfryzacji, oraz uwarunkowania ekologiczne rozwoju cywilizacji.

Uczestnicy XXV KTP i III SZIP zapoznają się z raportem wypracowanym na II Kongresie Elektryków Polskich, a także z najnowszymi tendencjami IT (Information Technology) w odniesieniu do urządzeń i aplikacji. Interesującymi tematami będzie współdziałanie techniki z medycyną, gospodarka wodna a zmiany klimatyczne oraz infrastruktura – budownictwo – BIM. W czasie wrocławskich obrad zostaną podjęte także aktualne obecnie zagadnienia umowy dotyczącej strefy wolnego handlu między USA a UE oraz roli inżynierów w reindustrializacji.

Wydarzenie zainauguruje sesja otwierająca, na której wykład pt. "Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki" wygłosi prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012.

Inauguracja obu wydarzeń odbędzie się w czwartek, 16 czerwca br., o godz. 10.00, w Domu
Technika NOT we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74.
Recepcja działać będzie od godz. 9.00.

Pierwszą sesję merytoryczną pt. „Rola inżynierów w konkurencyjnej gospodarce”, poprowadzą wspólnie prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Andrzej Nowak - Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Drugi dzień obrad (piątek, 17 czerwca) rozpocznie się w gmachu Politechniki Wrocławskiej przy
ul. Janiszewskiego 11-13. Zainauguruje go o godz. 9.30 sesja plenarna pt. „Kształcenie i kariery inżynierskie w perspektywie globalizacji i rozwoju techniki – perspektywy dla młodych”, której moderatorami będą prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski - Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej oraz prof. dr hab. inż. Radosław Michałowski - University of Michigan USA.

Więcej informacji o wydarzeniach, także ich program odpowiednio na stronach:

XXV Kongres Techników Polskich                                  ktp.enot.pl

III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich             szip.org.pl

 

Redakcje i dziennikarzy zainteresowanych udziałem w obu wydarzeniach, a także w razie pytań
i wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt pod telefonem;
602 798 813

 

                                                                                                                        Janusz M. Kowalski

                                                                                                                  Specjalista ds. PR

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.