Patronat medialny „Kliwent Event”.
  

Koło Naukowe „Kliwent” działające na Akademii Górniczo-Hutniczej serdecznie zaprasza wszystkich do udziału w trzeciej edycji konferencji studenckiej „Kliwent Event”.

„Kliwent Event” jest to wydarzenie, które ma na celu dzielenie się wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat najnowszych rozwiązań w branży HVACR. W czasie jej trwania przedstawiciele Firm branżowych wygłaszają swoje referaty, natomiast dla studentów przeprowadzane są szkolenia związane z projektowaniem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, grzewczych i chłodniczych.

Konferencja „Kliwent Event” odbędzie się 2 czerwca 2016, w Centrum Dydaktyki AGH w budynku U2, przy ulicy Reymonta 7.

Wydarzenie to jest dla wszystkich, którym bliski jest temat wentylacji i klimatyzacji, nie tylko do studentów AGH.

Rejestracja uczestników obywać się online na stronie internetowej Koła Naukowego www.kliwentevent.agh.edu.pl.

Po więcej informacji o wydarzeniu zapraszany na stronę koła: www.kliwent.agh.edu.pl/kliwent-event oraz na fanpage www.facebook.com/kliwentevent

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.