INSTALACJE 2016 – PORT PC zacieśnia współpracę z branżą
  

INSTALACJE 2016 – PORT PC zacieśnia współpracę z branżą

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła działa w Polsce już od 5 lat  podejmując szereg inicjatyw w zakresie konsolidacji branży, promowania technologii i zwiększenia jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła. Dotychczasowa współpraca producentów i dystrybutorów pomp ciepła w tym roku zostanie poszerzona o nowe grupy członków wspierających - firmy reprezentujące różne kategorie zawodowe z branży OZE.  Oficjalne otwarcie PORT PC na firmy instalacyjne, wykonawcze, serwisowe jak również biura projektowe i architektoniczne nastąpi już 26 kwietnia 2016r. podczas Konferencji PORT PC: „Instalatorze – bądź gotowy na zmiany!” organizowanej drugiego dnia Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE 2016 w Poznaniu.

Wstąpienie w szereg członków PORT PC szerokiego kręgu firm branżowych zajmujących się odnawialnymi źródłami energii czy efektywnością energetyczną budynków doprowadzi do powstania wielu inicjatyw, zwiększając tym samym aktywność organizacji na rzecz stosowania wysoko efektywnych energetycznie oraz bez emisyjnych technologii grzewczo-chłodzących z wykorzystaniem pomp ciepła i technologii towarzyszących. W ramach członkostwa PORT PC oferuje szeroki pakiet korzyści, którego główne elementy zostaną przedstawione i omówione podczas Konferencji.

Konferencja PORT PC będzie jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń dla branży grzewczej. Spotkanie po części będzie miało charakter warsztatów, a tematyka poświęcona będzie zmianom i wyzwaniom jakie w niedalekiej przyszłości czekają branżę grzewczą. Uczestnicy usłyszą m.in. o konsekwencjach zmian w Warunkach Technicznych, które wejdą w życie już w styczniu 2017 r.  Część Konferencji poświęcona będzie również nowym przepisom f-gazowym. Ponadto eksperci szczegółowo zaprezentują wytyczne dot. jakości wody wydane przez Organizację. Zainteresowani dowiedzą się też jak czytać etykiety i karty produktów pomp ciepła. W planie konferencji przewidziany jest również przegląd dostępnych programów dofinansowań OZE w 2016 roku.

Zmiana Warunków Technicznych WT 2017 w nowych budynkach jednorodzinnych

Istotna część spotkania będzie poświęcona nowym warunkom technicznym WT 2017, których wejście w życie wprowadzi poważne zmiany w podejściu do rozwiązań ogrzewania i przygotowania c.w.u. w nowych budynkach. Zaostrzenie warunków technicznych od stycznia 2017 roku, w praktyce zachęci do stosowania pomp ciepła, a zarazem uniemożliwi stosowanie atmosferycznych kotłów gazowych czy kotłów węglowych w nowych budynkach jednorodzinnych. Konsekwencje tych zmian w pierwszej kolejności odczują architekci i projektanci takich obiektów oraz instalatorzy, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem muszą się przygotować do nadchodzącej rzeczywistości. Uczestnicy Konferencji PORT PC zostaną wprowadzeni w tematykę nadchodzących zmian w technice grzewczej. W czasie konferencji nie zabraknie również czasu na dyskusję o praktycznym aspekcie pracy instalatora od stycznia 2017 r.

Wejście w życie krajowej legislacji f-gazowej

W styczniu br. wydano ostatnie akty prawne pozwalające na wejście w życie w pełni krajowej legislacji f-gazowej. W myśl nowych przepisów osoby pracujące z f-gazami lub substancjami kontrolowanymi powinny posiadać certyfikaty f-gazowe. Uczestnicy konferencji usłyszą m.in. do kogo kierowany jest system szkoleń i certyfikacji f-gazowej oraz jaki zakres prac związanych z montażem czy serwisem pomp ciepła wymaga tej certyfikacji.

Nowe Wytyczne PORT PC dot. jakości wody – praktyczne warsztaty

Podczas spotkania omówione zostaną praktyczne aspekty „Wytycznych Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła” dotyczących zapobiegania szkodom w systemach grzewczych w których nośnikiem ciepła jest woda (cz. 4 i 5 Wytycznych PORT PC). Przedstawione zostaną poruszane w nich zagadnienia oraz znaczenie prawne (np. w odniesieniu do uzyskania świadczeń gwarancyjnych). W ramach pakietu konferencyjnego każda zarejestrowana na Konferencję PORT PC osoba otrzyma komplet tych Wytycznych. 

Uczestnicy konferencji dowiedzą się ponadto jak można korzystać z informacji zawartych w etykietach energetycznych oraz kartach produktów i zestawów, szczególnie w kontekście stosowania pomp ciepła. Nie zabraknie również przeglądu dostępnych dofinansowań i systemów wsparcia dla instalacji OZE w 2016 r.

Konferencja PORT PC „Instalatorze bądź gotowy na zmiany!” odbędzie się w drugim dniu Targów INSTALACJE 26 kwietnia 2016 roku. Rejestracji na Konferencję PORT PC można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: http://instalacje.mtp.pl/pl/wydarzenia/konferencja_port_pc/ .

 

/Źródło: PORT PC/

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.