PATRONAT MEDIALNY IV Tydzień Zrównoważonej Energii – 16-20 maja 2016. Centrum Energetyki AGH w Krakowie
  
IV Tydzień Zrównoważonej Energii – 16-20 maja 2016.
Centrum Energetyki AGH w Krakowie

W dniach 16-20 maja 2016 r. w Centrum Energetyki AGH odbywać się będzie ogólnopolskie wydarzenie energetyczne – IV Tydzień Zrównoważonej Energii (TZE). 

Tegoroczna edycja TZE obejmie zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, zrównoważonym budownictwem i transportem, ochroną środowiska w energetyce, energią jądrową, energią wodorową, magazynowaniem energii oraz tematy pokrewne.

W ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii 2016 odbędą się: 
International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development – międzynarodowa konferencja naukowa
Park Energetyczny – wystawa urządzeń wiodących producentów z branży energetyki odnawialnej, HVAC i branż pokrewnych, a także stanowiska specjalistyczne oraz pokazy naukowe przygotowane przez studentów Kół Naukowych AGH
Warsztaty i szkolenia specjalistyczne 
Wyjazdy do obiektów energetyki polskiej,
Debata otwarta pt.: „Redukcja emisji w transporcie drogowym – czy Kraków musi oddychać spalinami?
Wystawa pojazdów alternatywnych
Dni Otwarte dla szkół,
Konkursy energetyczne
Wyścigi Mini SolarBoat
Studencka Konferencja Energia – Ekologia – Etyka.

Tydzień Zrównoważonej Energii ma na celu propagowanie idei zrównoważonego rozwoju w aspekcie energetycznym, ekologicznym i ekonomicznym. Ponadto TZE ma popularyzować rozwój nowoczesnych energooszczędnych i prośrodowiskowych technologii.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych zarówno tych, wspierających zrównoważony rozwój, jak i tych chcących dowiedzieć się jak oszczędzać energię chroniąc jednocześnie środowisko. Podczas TZE będzie okazja zapoznać się z rozwiązaniami wystawców biorących udział w Parku Energetycznym, a także dowiedzieć się wielu praktycznych informacji z zakresu zrównoważonej energii, transportu i budownictwa oraz ochrony środowiska. 

Więcej informacji na stronie www.tze.agh.edu.pl. oraz www.seed.agh.edu.pl 


 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.