PATRONAT MEDIALNY IV Tydzień Zrównoważonej Energii – 16-20 maja 2016. Centrum Energetyki AGH w Krakowie
  
IV Tydzień Zrównoważonej Energii – 16-20 maja 2016.
Centrum Energetyki AGH w Krakowie

W dniach 16-20 maja 2016 r. w Centrum Energetyki AGH odbywać się będzie ogólnopolskie wydarzenie energetyczne – IV Tydzień Zrównoważonej Energii (TZE). 

Tegoroczna edycja TZE obejmie zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, zrównoważonym budownictwem i transportem, ochroną środowiska w energetyce, energią jądrową, energią wodorową, magazynowaniem energii oraz tematy pokrewne.

W ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii 2016 odbędą się: 
International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development – międzynarodowa konferencja naukowa
Park Energetyczny – wystawa urządzeń wiodących producentów z branży energetyki odnawialnej, HVAC i branż pokrewnych, a także stanowiska specjalistyczne oraz pokazy naukowe przygotowane przez studentów Kół Naukowych AGH
Warsztaty i szkolenia specjalistyczne 
Wyjazdy do obiektów energetyki polskiej,
Debata otwarta pt.: „Redukcja emisji w transporcie drogowym – czy Kraków musi oddychać spalinami?
Wystawa pojazdów alternatywnych
Dni Otwarte dla szkół,
Konkursy energetyczne
Wyścigi Mini SolarBoat
Studencka Konferencja Energia – Ekologia – Etyka.

Tydzień Zrównoważonej Energii ma na celu propagowanie idei zrównoważonego rozwoju w aspekcie energetycznym, ekologicznym i ekonomicznym. Ponadto TZE ma popularyzować rozwój nowoczesnych energooszczędnych i prośrodowiskowych technologii.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych zarówno tych, wspierających zrównoważony rozwój, jak i tych chcących dowiedzieć się jak oszczędzać energię chroniąc jednocześnie środowisko. Podczas TZE będzie okazja zapoznać się z rozwiązaniami wystawców biorących udział w Parku Energetycznym, a także dowiedzieć się wielu praktycznych informacji z zakresu zrównoważonej energii, transportu i budownictwa oraz ochrony środowiska. 

Więcej informacji na stronie www.tze.agh.edu.pl. oraz www.seed.agh.edu.pl 


 
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.