Wzrost obrotów Bosch w Polsce do 2,6 mld złotych
  
Wzrost obrotów Bosch w Polsce do 2,6 mld złotych  

Referat Krystyny Boczkowskiej, prezes Robert Bosch sp. z o.o. oraz reprezentantki Grupy Bosch w Polsce wygłoszony podczas rocznej konferencji prasowej w Warszawie w dn. 27 maja 2015

Witam Państwa na dorocznej konferencji prasowej Grupy Bosch w Polsce. Podczas dzisiejszego spotkania zaprezentuję Państwu wyniki finansowe Grupy Bosch za rok 2014, aktualną strategię koncernu oraz nasze prognozy na najbliższe lata.
Bosch jest międzynarodowym przedsiębiorstwem aktywnym w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jest reprezentowany przez 400 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach, 
a z uwzględnieniem sieci dystrybutorów, w 150 krajach. Obecnie firma zatrudnia 360 000 pracowników na całym świecie. 
W Polsce Grupa Bosch działa od roku 1992 i jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch, Bosch Rexroth, oraz BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. W Warszawie znajdują się centrale spółek, a we  Wrocławiu, Łodzi i Rzeszowie zlokalizowane są fabryki. 
Tradycyjnie zacznę od omówienia wyników finansowych Grupy Bosch na świecie.
W 2014 roku działalność koncernu rozwijała się pozytywnie, pomimo umiarkowanego wzrostu światowej gospodarki. Dwie ważne dla koncernu Bosch branże czyli produkcja samochodów oraz budownictwo odnotowały umiarkowany wzrost, natomiast trzeci istotny dla rozwoju koncernu obszar jakim jest przemysł budowy maszyn, rozwijał się bardzo słabo. Mimo tak niesprzyjających rynkowych trendów, zwiększyliśmy obroty o ponad 6%, do poziomu 49 mld EUR. Z pominięciem ujemnego efektu różnic kursowych, wzrost obrotów osiągnął poziom 7,4%. 
Dynamiczny wzrost sprzedaży przełożył się na wyższy dochód przed opodatkowaniem EBIT, który wyniósł 3 mld EUR i było o 1 punkt procentowy wyższy od wyniku w roku ubiegłym. Tę zmianę koncern zawdzięcza konsekwentnemu obniżaniu kosztów i racjonalizowaniu procesów. 
Płynność Grupy Bosch na koniec 2014 roku osiągnęła poziom 15,6 mld EUR. Temu między innymi zawdzięczamy przyznanie ratingu „double A” przez agencję Standard & Poor's, co daje Boschowi pozycję jedynego w Niemczech przedsiębiorstwa z tak wysoką oceną. Dobra kondycja finansowa jest dla koncernu warunkiem gwarantującym długofalową niezależność.

Zobaczmy, jak kształtowały się obroty poszczególnych sektorów biznesowych Grupy Bosch. 
Nasz największy sektor Mobility Solutions, czyli Techniki Motoryzacyjnej, rozwijał się w ubiegłym roku bardzo dynamicznie, zwiększając obroty o 8,9%, do 33,3 mld EUR. 
Tym samym Bosch odnotował dwa razy szybsze tempo wzrostu od wzrostu światowego rynku motoryzacyjnego. Szczególnym popytem cieszyły się układy wtrysku paliwa 
do silników benzynowych i diesla, układy wspomagające oraz systemy informacyjne 
i komunikacyjne zaimplementowane w samochodach.  
Sektor Industrial Technology, czyli Technologii Przemysłowej, odnotował 2-procentowy spadek obrotów, do 6,7 mld EUR. Było to spowodowane słabą koniunkturą w przemyśle budowy maszyn oraz sprzedażą działu pneumatyki, który był częścią tej dywizji. 
Dobre wyniki sprzedaży odnotował natomiast sektor Consumer Goods, czyli Dóbr Użytkowych. Jego obroty wzrosły o 5%, do 4,2 mld EUR. Prezentowane tutaj dane odnoszą się jedynie do działu elektronarzędzi, z pominięciem sprzętu gospodarstwa domowego. Podstawą naszego zeszłorocznego sukcesu było rozszerzenie asortymentu narzędzi akumulatorowych, a także laserowych przyrządów pomiarowych. Przypominam, że to dział elektronarzędzi wprowadza na rynek corocznie ok. 300 innowacyjnych nowości produktowych.
W sektorze Energy and Building Technology, czyli Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków, osiągnęliśmy umiarkowany wzrost o 1,7%, do 4,6 mld EUR. Obciążeniem dla wyników w tym dziale były słaba koniunktura na rynku termotechniki 
w Niemczech oraz kryzys w Rosji.
Największe sukcesy pod względem wzrostu obrotów w ubiegłym roku Grupa Bosch odnosiła w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie osiągnęliśmy 17-procentowy wzrost, do poziomu 13 mld EUR. Udział tego regionu w obrocie całkowitym przedsiębiorstwa po raz pierwszy osiągnął 27%. Szczególnie silny wzrost odnotowały Chiny, gdzie obroty wzrosły nominalnie również o 27%.  
W Ameryce Północnej obroty wzrosły o 8,6%, do 8,5 mld EUR. Natomiast w Ameryce Południowej nominalny spadek obrotów wyniósł aż 13%. Powodem tej sytuacji było obniżenie produkcji samochodów oraz osłabienie brazylijskiego reala i wynikające z tego różnice kursowe, które poważnie obciążyły wyniki koncernu. 
W Europie, gdzie Bosch nadal realizuje ponad połowę światowego wolumenu sprzedaży, obroty wzrosły o 2,1%, do 26 mld EUR. Uznajemy to za sukces, biorąc pod uwagę utrzymującą się słabą koniunkturę gospodarczą w zachodniej i południowej części kontynentu. Motorem rozwoju w regionie pozostają kraje Europy Środkowej i Wschodniej. 
Przejdźmy teraz do wydatków inwestycyjnych koncernu, które w 2014 roku wzrosły do 
2,6 mld EUR. Bosch utrzymuje stabilny poziom inwestycji, dzięki którym możemy elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz aktualne potrzeby przedsiębiorstwa.
Źródłem sukcesu koncernu Bosch jest innowacyjność produktów i usług, które spełniają coraz wyższe oczekiwania naszych klientów oraz są reakcją na światowe megatrendy. Jest to możliwe dzięki nakładom na badania i rozwój, które systematycznie rosną. W ubiegłym roku wyniosły one 5 mld EUR, co stanowiło ponad 10% obrotów koncernu. 

Dzięki pracy prawie 46 tysięcy naukowców i inżynierów, działających w 94 ośrodkach badawczo- rozwojowych, Bosch składa 18 wniosków patentowych każdego dnia roboczego, między innymi w takich pionierskich obszarach jak zautomatyzowana jazda, rozwiązania dla samochodów elektrycznych czy usługi i produkty zintegrowane w sieci internetowej. 
Rok 2014 był dla koncernu Bosch rokiem ważnych biznesowych decyzji, które dotyczyły przejęcia całości udziałów w spółkach joint venture BSH Hausgeräte oraz ZF Lenksysteme. 
Obie akwizycje, dokonane na początku bieżącego roku, bardzo dobrze wpisują się w strategię firmy i przyczyniły się do umocnienia dwóch sektorów naszej działalności: Consumer Goods oraz Mobility Solutions. 
Dywizja BSH Hausgeräte, od wielu lat odgrywa ważną rolę w kształtowaniu wizerunku marki Bosch, a od niedawna pomaga także współtworzyć przyszłość koncepcji inteligentnych budynków, tzw. Smart Homes. Z kolei dzięki przejęciu ZF Lenksysteme, obecnie Bosch Automotive Steering, podwyższyliśmy nasze kompetencje w obszarze zautomatyzowanej jazdy.
Wpływ i znaczenie tych dwóch akwizycji na wyniki koncernu dobrze prezentuje niniejszy slajd. Gdybyśmy uwzględnili w sprawozdaniu za rok 2014 wyniki obu skonsolidowanych spółek, obroty Bosch wzrosłyby o 30%, do poziomu 64 mld EUR, a zatrudnienie osiągnęłoby poziom 360 000 osób. Ten wynik przesuwa Boscha do dziesiątki największych przedsiębiorstw w Niemczech. Natomiast w samym koncernie największym beneficjentem tej zmiany, zarówno pod względem obrotów jak i zatrudnienia, jest sektor Consumer Goods. 
Po prezentacji wyników finansowych przejdę do omówienia najważniejszych elementów strategii Grupy Bosch. 
Potencjał ekonomiczny i technologiczny koncernu w tradycyjnych obszarach działalności pozwala nam otwierać się na nowe segmenty rynku i aktywnie współtworzyć aktualne megatrendy w gospodarce światowej. W naszej ocenie do najważniejszych z nich należą: elektryfikacja i automatyzacja jazdy samochodem, efektywność energetyczna oraz integracja przedmiotów i usług za pośrednictwem internetu. 
 Na kolejnych slajdach bardziej szczegółowo omówię najważniejsze innowacje Boscha, które wpisują się w wymienione przeze mnie trendy światowej gospodarki. 
Zautomatyzowana jazda to ważny i perspektywiczny obszar dla Boscha, dlatego sukcesywnie wprowadzamy na rynek nowe układy wspomagające. Na przykład w 2015 roku do produkcji seryjnej wejdą między innymi system zdalnego parkowania, asystent jazdy w korku oraz asystent omijania i skrętu w lewo. 
Ponadto, do 2020 roku planujemy wprowadzenie do produkcji seryjnej funkcji Highway Pilot, która umożliwi automatyczne kierowanie pojazdami na autostradach. Kolejną rewolucyjną innowacją będzie autopilot, nad którą już teraz pracuje ponad 2 000 konstruktorów w sektorze Mobility Solutions. 
W 2015 roku, dwukrotnie wzrośnie sprzedaż sensorów radarowych i wideo, które umożliwiają realizację zaawansowanych funkcji zautomatyzowanej jazdy.
Pracując nad innowacyjnymi rozwiązaniami w motoryzacji, Bosch stawia 
nie tylko na automatyzację, lecz również na elektryfikację pojazdów. 
Nasze kompetencje w tym obszarze potwierdza rosnąca liczba zamówień 
ze strony niemieckich i chińskich producentów samochodów, szczególnie 
na układy hybrydowe typu Plug-in, które umożliwiają jazdę z napędem elektrycznym w miastach i napędem spalinowym na dłuższych dystansach. 
W przypadku samochodów klasy średniej, Bosch oferuje elektryczne wspomaganie silnika konwencjonalnego za pomocą Boost Recuperation System, czyli bazowej wersji układu hybrydowego. Tego rodzaju projekty pomagają otworzyć rynek na nowe technologie. Szacujemy, że w ciągu 10 lat napędy elektryczne będą stosowane w 15% nowych samochodów na świecie. Naszym celem jest zapewnienie przystępności tych napędów i obniżenie kosztów produkcji akumulatora o połowę do roku 2020. 
Podczas niedawnej konferencji prasowej w Stuttgarcie prezes koncernu, dr Denner podkreślił, że to właśnie Bosch umożliwił rozwój technologii diesla. Ten sam cel przyświeca nam w przypadku napędów elektrycznych. W związku z tym Bosch inwestuje rocznie blisko 400 mln EUR w elektromobilność, w tym w dalszy rozwój technologii akumulatorowej. 
Według nas przyszłość należy do samochodów zautomatyzowanych i elektrycznych. Trzecim, równie ważnym aspektem jest integracja uczestników ruchu drogowego za pośrednictwem sieci internetowej. 
Dlatego nie ograniczamy się do produkcji innowacyjnych układów napędowych, ale oferujemy rozwiązania w zakresie infrastruktury dla elektromobilności. Na przykład opracowana przez firmę Bosch dla koncernu Mercedes-Benz aplikacja Charge&Pay oferuje kierowcom  informację on-line na temat lokalizacji i dostępności  80%  punktów ładowania samochodów elektrycznych w Niemczech. Umożliwia to użytkownikom łatwe znalezienie najbliższej ładowarki, naładowanie samochodu i zapłatę jednym kliknięciem. 
Wyposażenie naszych produktów w możliwość komunikacji z internetem nie kończy się na motoryzacji. W 2014 roku Bosch wprowadził na rynek wiele rozwiązań bazujących na integracji przedmiotów i usług z internetem we wszystkich sektorach. Można tu wymienić piekarniki wyposażone w opcję komunikowania się, rozwiązania programistyczne dla zintegrowanych w sieci systemów grzewczych i budynków oraz dla przemysłu i motoryzacji. 
W dziedzinie integracji z internetem Bosch realizuje program „3S“ (Sensors, Software, Services) obejmujący sensory, oprogramowanie i usługi. 
Doskonałym przykładem są innowacje stosowane w urządzeniach produkowanych przez koncern BSH Hausgeräte, takich jak nowa generacja piekarników wyposażonych w sensory pozwalające na ciągle kontrolowanie temperatury i wilgotności potraw czy zdalnie sterowane zmywarki. W tym roku zaproponujemy kolejne zintegrowane urządzenia AGD, takie jak lodówki, suszarki i pralki. Będą one wyposażone w szereg nowych funkcji, między innymi elastyczny start. Pralka i suszarka będą uruchamiały się w zależności od pogody, tak aby pobierać jak najwięcej lokalnie wytwarzanego prądu solarnego. Umożliwi to obniżenie kosztów energii. We wszystkich tego rodzaju urządzeniach AGD przewidziana będzie także funkcja zdalnej diagnozy w przypadku awarii urządzenia, co pozwoli na obniżenie kosztów napraw. 
Kluczem do technologii przyszłości oraz praktycznego zastosowania koncepcji Internetu rzeczy są produkowane przez koncern Bosch sensory mikromechaniczne. Jesteśmy największym na świecie producentem sensorów do samochodów i smartfonów. W 2014 roku nasze fabryki opuściło 1,3 mld sztuk czujników, a w roku 2015 liczba ta wzrośnie do 1,6 mld. 

Wykorzystanie informacji gromadzonych przez sensory i zintegrowanie ich za pośrednictwem internetu umożliwia opracowywanie całkiem nowych rozwiązań. Można je na przykład instalować w miejscach parkingowych, gdzie zarejestrują one czy miejsce jest wolne czy zajęte, tworząc internetową mapę parkingową, aktualizowaną w czasie rzeczywistym, co znacznie ułatwi proces parkowania . 
Przykład ten pokazuje, w jaki sposób wykorzystujemy koncepcję Internetu rzeczy do rozwijania nowych gałęzi naszej działalności, w których przedmioty wyposażone w sensory są dla nas źródłem danych. Na podstawie zebranych danych opracowujemy i oferujemy innowacyjne usługi. W tym celu niezbędne jest inteligentne oprogramowanie. 
Już od kilku lat Bosch rozszerza swoje kompetencje w branży oprogramowania. Co trzeci 
z prawie 46 000 pracowników działów badawczo-rozwojowych jest dziś programistą. 
Aż 3 000 konstruktorów pracuje obecnie nad rozwiązaniami w obszarze Internetu rzeczy. 
W tym roku planujemy zatrudnić 12 000 absolwentów wyższych uczelni, w tym aż trzy czwarte stanowić będą programiści. 
Centralną platformą programistyczną dla rozwoju koncepcji Internetu rzeczy jest Bosch IoT Suite. Zarządza ona wymianą danych pomiędzy przedmiotami wyposażonymi w opcję komunikacji, takimi jak maszyny produkcyjne, urządzenia grzewcze lub kamery dozoru wizyjnego za pośrednictwem internetu. 
Platforma może analizować i przetwarzać także znaczne ilości danych, jakie powstają na przykład podczas zintegrowanej produkcji. Bosch udostępnia niektóre części platformy 750 tysiącom inżynierów na całym świecie, ponieważ przy współtworzeniu świata połączonego w internecie stawiamy na otwarte rozwiązania, wspierające integrację urządzeń wszystkich producentów. 
Przejdę teraz do omówienia wyników i strategii Grupy Bosch w Polsce. 
Bosch utrzymuje silną pozycję w naszym kraju, co potwierdził wzrostem obrotów wyższym niż wzrost rynku w głównych obszarach działalności, czyli w branży budowlanej oraz przemyśle samochodowym. Osiągnęliśmy w 2014 roku obrót w wysokości ponad 2,6 miliarda złotych, przekraczając poziom ubiegłoroczny o 6,4%.
W 2014 roku Grupa Bosch zainwestowała w Polsce 22,3 mln złotych. Zostały one przeznaczone na rozbudowę linii produkcyjnych w fabryce układów hamulcowych Bosch w Mirkowie oraz na inwestycje infrastrukturalne w centrali w Warszawie. Przedsiębiorstwo zatrudnia w Polsce prawie 1 000 osób i utrzymuje się w ścisłej czołówce najbardziej cenionych pracodawców w naszym kraju.
Polska jest jednym z większych beneficjentów przejęcia przez koncern Bosch 100% udziałów w spółce BSH Hausgeräte. Silna organizacja BSH Polska z czterema zakładami produkcyjnymi i pozycją lidera na rynku sprzedaży sprzętu gospodarstwa domowego znacząco poprawi pozycję polskiej organizacji Bosch w Grupie. 
Wszystkie działy handlowe Bosch w Polsce odnotowały w 2014 roku wzrost obrotów powyżej rynku, przy czym najwyższy, dwucyfrowy wzrost osiągnęły działy Elektronarzędzi oraz Systemów Zabezpieczeń. 
Prawie 35% sprzedaży działu Elektronarzędzi w Polsce stanowią nowości produktowe, co oznacza, że w roku 2014 dział wprowadził na rynek ponad 300 nowych produktów. 
W bieżącym roku ten trend zostanie utrzymany, a w sprzedaży pojawiają się takie przełomowe rozwiązania jak system Bosch Wireless Charging, który pozwala na indukcyjne ładowanie akumulatorów do elektronarzędzi.
Polska organizacja sprzedażowa działu Systemów Zabezpieczeń jest od roku 2014 odpowiedzialna również za rynki czeski i słowacki. We wszystkich trzech krajach umacniamy pozycję lidera branży na trudnym rynku budowlanym, a pozycję działu wzmacnia fakt, iż jako jedyny na rynku oferuje kompleksowy pakiet systemów bezpieczeństwa, zintegrowany z systemem zarządzającym budynkiem. 
Ważnym elementem strategii rozwoju działu części samochodowych jest rozbudowa sieci autoryzowanych warsztatów, działającej pod markami Bosch Service i Auto Crew. Obecnie należy do niej prawie 400 warsztatów samochodowych. Jest największą w Polsce siecią, autoryzowaną przez producenta części zamiennych. 
Dział Termotechniki, oferujący w Polsce kompleksowe systemy grzewcze pod markami Junkers, Buderus i Bosch, rozbudowuje sieć dystrybucji i umacnia relacje z głównymi dystrybutorami. Powiększył również ofertę kotłów dużej mocy dedykowaną inwestycjom komercyjnym. 
Oprócz działalności biznesowej realizujemy również szereg projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Grupa Bosch w Polsce aktywnie wspiera działania mające na celu promowanie nowoczesnej edukacji technicznej. Od pięciu lat realizujemy program edukacyjny dla gimnazjalistów pod nazwą Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha, którego celem jest popularyzacja kierunków technicznych jako dalszej ścieżki kształcenia. 
Ponadto, Bosch wspiera merytoryczną dyskusję pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a dyrektorami szkół średnich o możliwościach poprawy szkolnictwa zawodowego w Polsce. 
Od roku 2012 nasza fabryka układów hamulcowych w Mirkowie, we współpracy z technikum Lotnicze Zakłady Naukowe realizuje program dualnego systemu nauczania w klasie technik-mechatronik, którym objętych jest 25 uczniów. 
Chciałabym omówić teraz perspektywy rozwoju Grupy w roku bieżącym.
Początek roku był dla koncernu Bosch udany. Z uwzględnieniem spółek BSH oraz Automotive Steering obroty wzrosły o ok. 13%. W związku z tym dobrym startem  prognozujemy wzrost obrotów w całym roku do ok 5%. Naszym celem jest zwiększenie elastyczności i tempa działania przedsiębiorstwa, które staną się bazą dla dalszego rozwoju strategicznego. 
W Polsce również optymistycznie patrzymy na szanse dalszego dynamicznego wzrostu w roku 2015. Podobnie jak w koncernie, siłą naszego wzrostu będzie innowacja i niezwykle zmotywowani pracownicy. Nasze wewnętrzne działania będzie wspierała dynamicznie rozwijająca się polska gospodarka. 
Prognozujemy również dalszy wzrost wolumenu produkcji w fabryce układów hamulcowych Bosch we Wrocławiu. Na początek przyjrzyjmy się rozwojowi  i wynikom zakładu. 
Od roku 2012 fabryka we Wrocławiu systematycznie zwiększa produkcję zespołów mocy z 1,5 mln sztuk do 2 mln sztuk w 2014 roku. Tak dynamiczny rozwój jest wynikiem dużego popytu na innowacyjne produkty w segmencie układów wspomagania siły hamowania firmy Bosch. W 2015 roku osiągniemy kolejny wzrost wolumenu produkcji, do 2,3 mln sztuk. 
Dynamiczny wzrost produkcji oznacza konieczność zwiększania zatrudnienia. W 2013 roku w zakładzie było zatrudnionych 435 osób, a na koniec bieżącego roku planujemy, że w zakładzie będzie pracować 556 osób. Oznacza to, że liczba pracowników na przestrzeni 2 lat wzrośnie o 121 osób.
Jednocześnie kontynuujemy inwestycje w dalszy rozwój fabryki, a zwłaszcza 
w park maszynowy. Główna część zaplanowanych inwestycji to nowe linie, 
w szczególności maszyny i urządzenia takie jak cztero- wrzecionowe centrum obróbcze, nowa linia montażowa Tie Rod 4 Single oraz urządzenia testowo-pomiarowe w laboratorium działu badań i rozwoju.
Podstawą naszego obecnego i przyszłego wzrostu jest z pewnością solidne i zdywersyfikowane portfolio klientów, do którego zaliczają się BMW, Citroenem, Fiat, Ford, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Suzuki, Toyota i Tesla. Nie tylko dostarczamy im części, ale na co dzień wspólnie pracujemy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Jakie były najważniejsze wydarzenia w roku 2014 z punktu widzenia fabryki?  
W minionym roku z sukcesem zrealizowaliśmy wiele wewnętrznych projektów. Na przykład z powodzeniem uruchomiliśmy produkcję 21 typów zespołów mocy. W przypadku produkcji urządzeń bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kluczowe jest zapewnienie doskonałej jakości. W przypadku wspomnianych nowych 21 linii, nie zdarzył się ani jeden zwrot jakościowy. W odniesieniu do całej produkcji, pomimo dynamicznego wzrostu wolumenu, udało się osiągnąć jakości o wartości 3 ppm, 
czyli 3 wadliwe elementy na milion sztuk. 
Zakład Boscha we Wrocławiu rozwija się nie tylko pod względem zatrudnienia 
i wielkości produkcji. W zeszłym roku przejęliśmy odpowiedzialność za projektowanie konwencjonalnych zespołów mocy oraz za testy wytrzymałościowe. Dodatkowo w zakładzie mamy teraz dział odpowiedzialny za dostawy części zamiennych dla wszystkich klientów działu Actuation Bosch na całym świecie. W związku z tym przenieśliśmy do Wrocławia produkcję krótkich serii zespołów mocy z Moulins we Francji oraz korektorów siły hamowania z Campinas w Brazylii.
Na koniec należy wspomnieć o intensywnych pracach nad optymalizacją procesów, które były niezbędne dla przygotowania zakładu na kolejne lata intensywnego rozwoju. 
Perspektywy rozwoju dla zakładu we Wrocławiu są bardzo obiecujące. 
Do roku 2019 planujemy ponad dwukrotne zwiększanie wolumenu produkcji 
do 4,6 mln zespołów mocy. Tak dobre perspektywy rozwoju zawdzięczamy głównie najnowszej generacji układów wspomagania siły hamowania  Tie Rod 4 Single, przeznaczonych dla segmentu mniejszych samochodów. 
Podsumowując, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na trzy główne aspekty działalności naszej fabryki we Wrocławiu: 
Po pierwsze, jesteśmy dobrze przygotowani do zaspokojenia potrzeb rynku motoryzacyjnego w zakresie innowacyjnych produktów. Współtworzymy najnowsze trendy rynkowe, co pozwala nam być kluczowym dostawcą w tej branży.
Po drugie, zakład we Wrocławiu będzie kontynuował dynamiczny wzrost produkcji, dążąc jednocześnie do jak najlepszego spełnienia oczekiwań naszych klientów. 
A po trzecie, nasza fabryka staje się kluczowym ośrodkiem produkcji oraz badań i rozwoju w całym dziale Actuation Bosch. 
Szanowni Państwo, 
Bosch w Polsce rozwija się dynamicznie, odnieśliśmy wiele sukcesów w roku ubiegłym oraz dobrze zaczęliśmy rok bieżący. Pozwala mi to na optymistyczną ocenę naszych możliwości dalszego rozwoju. Dziękuję Państwu za uwagę. 

Pytania dziennikarzy: 
Marta Surowiec, 
tel. +48 22 715 48 06, +48 608 758 697
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Internetowe forum prasowe: www.bosch-prasa.pl

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od roku 1992 i jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Bosch prowadzi w Polsce działalność w 4 lokalizacjach: Warszawie (siedziby spółek), Wrocławiu, Łodzi i Rzeszowie (fabryki). W 2013 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót w wysokości 2,5 mld złotych i zatrudniała ok. 1000 pracowników. W latach 2014 i 2015 Bosch został wyróżniony tytułem TOP Employers Polska  dla najlepszych pracodawców w kraju.

Więcej: www.bosch.pl, www.facebook.com/BoschPolska

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 360 00 pracowników na całym świecie (wg danych na 1 kwietnia 2015) i wygenerowała w 2014 roku obrót w wysokości 49 mld euro*. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 400 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch zgłosił ok. 4 600 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

*Wyniki finansowe za rok 2014 nie obejmują byłych spółek joint-venture BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (obecnie BSH Hausgeräte GmbH) oraz ZF Lenksysteme GmbH (obecnie Robert Bosch Automotive Steering GmbH), które zostały w całości przejęte przez Grupę Bosch.  

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.