Lista Recenzentów
  

1. Dr inż. Janusz Adamczyk

Uniwersytet Zielonogórski 

2. Dr inż. Piotr Bartkiewicz

Politechnika Warszawska 

3. Dr inż. Marta Chludzińska

Politechnika Warszawska

4. Prof. dr hab. inż. Witold Chmielnicki

Politechnika Warszawska

5. Dr inż. Mieczysław Dzierzgowski

Politechnika Warszawska

6. Prof. Ing. Petr Hájek

Czech Technical University in Prague

7. Prof. Per Heiselberg

Aalborg University

8. Dr inż. Jacek Hendiger

Politechnika Warszawska

9. Prof. Jan Hensen

Eidhoven University of Technology 

10. Doc. Jiri Hirs 

Politechnika w Brnie 

11. Ing. Stanisław Kajl Ph.D. 

Universite du Quebec Ecole de technologie superieure

12. Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD 

TUKE Košice 

13. Prof. Dr.–Ing. habil. Thomas Lützkendorf

Karlsruher Institut für Technologie 

14. Dr hab. inż. Paweł Michnikowski 

Politechnika Łódzka 

15. Dr inż. Anna Marszał-Pomianowska 

Aalborg University 

16. Dr inż. Maciej Mijakowski

Politechnika Warszawska

17. Dr inż. Piotr Narowski

Politechnika Warszawska

18. Agnieszka Psikuta, Ph.D.

EMPA – Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology 

19. Dr inż. Grzegorz Kubicki

Politechnika Warszawska

20. Dr inż. Adam Smyk

Politechnika Warszawska

21. Dr inż. Jerzy Sowa

Politechnika Warszawska

22. Dr inż. Michał Strzeszewski

Politechnika Warszawska

23. Doc.Ing. Zuzana Vranayová, PhD

Technical University of Košice

24. Prof. Janusz Wollerstrand

Lund University

25. Prof. dr hab. inż. Bernard Zawada

Politechnika Warszawska

26. Dr inż. Tomasz Cholewa

Politechnika Lubelska

27. Dr inż. Maciej Chorzelski 

Politechnika Warszawska

28. Grzegorz Kubicki

Politechnika Warszawska

 

 

 

 

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.