Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Lista Recenzentów
  

1. Dr inż. Janusz Adamczyk

Uniwersytet Zielonogórski, Polska

2. Dr inż. Piotr Bartkiewicz

Politechnika Warszawska, Polska 

3. Dr inż. Marta Chludzińska

Politechnika Warszawska, Polska

4. Prof. dr hab. inż. Witold Chmielnicki

Politechnika Warszawska, Polska

5. Dr inż. Mieczysław Dzierzgowski

Politechnika Warszawska, Polska

6. Prof. Ing. Petr Hájek

Czech Technical University in Prague Czechy

7. Prof. Per Heiselberg

Aalborg University, Dania

8. Dr inż. Jacek Hendiger

Politechnika Warszawska, Polska

9. Prof. Jan Hensen

Eidhoven University of Technology, Holandia 

10. Doc. Jiri Hirs 

Politechnika w Brnie, Czechy 

11. Ing. Stanisław Kajl Ph.D. 

Universite du Quebec Ecole de technologie superieure, Kanada

12. Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD 

TUKE Košice, Slowacja 

13. Prof. Dr.–Ing. habil. Thomas Lützkendorf

Karlsruher Institut für Technologie, Niemcy 

14. Dr hab. inż. Paweł Michnikowski 

Politechnika Łódzka, POlska 

15. Dr inż. Anna Marszał-Pomianowska 

Aalborg University, Dania 

16. Dr inż. Maciej Mijakowski

Politechnika Warszawska, Polska

17. Dr inż. Piotr Narowski

Politechnika Warszawska, Polska

18. Agnieszka Psikuta, Ph.D.

EMPA – Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Szwajcaria 

19. Dr inż. Grzegorz Kubicki

Politechnika Warszawska, Polska

20. Dr inż. Adam Smyk

Politechnika Warszawska, Polska

21. Dr inż. Jerzy Sowa

Politechnika Warszawska, Polska

22. Dr inż. Michał Strzeszewski

Politechnika Warszawska, Polska

23. Doc.Ing. Zuzana Vranayová, PhD

Technical University of Košice, Słowacja

24. Prof. Janusz Wollerstrand

Lund University, Dania

25. Prof. dr hab. inż. Bernard Zawada

Politechnika Warszawska, Polska

26. Dr inż. Tomasz Cholewa

Politechnika Lubelska, Polska

27. Dr inż. Maciej Chorzelski 

Politechnika Warszawska, Polska

28. Dr inż. Grzegorz Kubicki

Politechnika Warszawska, Polska

 29. Dr inż Rafał Pitry

 Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Polska 

 

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.