Initial Information
  

The editorial office accepts only original papers not published in other journals or conference materials (congresses, symposia, etc.), unless the publication is ordered by the editorial office. The manuscript submitted to the Editorial Board may not be published in whole or in part in any other journal or published for publication at the same time. The fact of submitting the manuscript to the Editorial Office is considered unequivocal with the Author's statement that this condition is fulfilled. The papers should be prepared in Polish or English.

In the journal papers are published, with particular emphasis on articles containing research results. It is also permitted to publish scientific and technical articles and reviews.

 

The Authors should familiarize themselves with the guidelines of the Ministry of Science and Higher Education  regarding the criteria for evaluation of publications, the rules of article reviews, the principles of publication ethics and the procedure of counteracting ghost-writing and guest writing in force in the journal.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.