Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Rada Programowa
  

Prof. Gerard Jan Besler 

Wroclaw University of Science and Technology, Poland

Prof. Marian Hopkowicz

Cracow University of Technology, Poland

Prof. Halina Koczyk

Poznan University of Technology, Poland 

Prof. Leszek Laskowski

Lodz University of Technology, Poland

Prof. Bogdan Mizieliński

Warsaw University of Technology, Poland

Prof. Henryk G. Sabiniak

Lodz University of Technology, Poland

Prof. Władysław Szaflik

West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

 

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.