Tydzień Zrównoważonej Energii – 8-12 czerwca 2015. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  

Tydzień Zrównoważonej Energii – 8-12 czerwca 2015.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

W dniach 8-12 czerwca 2015 r. na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się III Tydzień Zrównoważonej Energii (TZE) – ogólnopolskie wydarzenie energetycznym. Jednym z patronów medialnych imprezy jest magazyn Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja.

Wzorem poprzednich lat, tegoroczna edycja TZE obejmie zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną, budownictwem energooszczędnym i automatyką budynkową, a także energią jądrową, energią wodorową, magazynowaniem energii, czystymi technologiami węglowymi oraz zagadnienia pokrewne.

 

W ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii 2015 odbędą się:

- I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Energia i Paliwa’’,

- Targi Energetyczne – wystawa urządzeń wiodących producentów z branży energetyki odnawialnej, HVAC i branż pokrewnych,

- Park Energetyczny, obejmujący doświadczenia i pokazy naukowe,

- Warsztaty i szkolenia specjalistyczne oraz wyjazdy naukowe do firm energetycznych,

- Debata otwarta, poruszająca kwestie związane ze spalaniem biopaliw stałych w Krakowie,

- Dni Otwarte dla szkół,

- Konkursy energetyczne.

 

Tydzień Zrównoważonej Energii ma na celu propagowanie idei zrównoważonego rozwoju w aspekcie energetycznym, ekologicznym i ekonomicznym, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz dążenie do rozwoju i popularyzacji nowych technologii energetycznych i ekologicznych. Ponadto misją TZE jest budowanie w społeczeństwie świadomości energetycznej i ekologicznej, a także wskazywanie dobrych praktyk i najnowszych rozwiązań.

 

Tydzień Zrównoważonej Energii nawiązuje do największego europejskiego wydarzenia energetycznego The European Union Sustainable Energy Week. Więcej informacji o TZE znajduje się na stronie www.tze.agh.edu.pl.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.