II Ogólnopolsa Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych 2012
  

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
BUDOWA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH 2012

Wymagania prawne, rekomendowane techniki i technologie, optymalizacja pracy systemu 

17-18 maja 2012 r.
Hotel Kawallo *****  - Leonów k. Płocka
                                           17 maja 2012 r. (czwartek) I dzień konferencji

11.00 OTWARCIE KONFERENCJI
SESJA I. OBOWIAZKI PRAWNE PRZY PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI CIEPŁOWNICZYCH – REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA NAJCZĘSTSZYCH PROBLEMÓW
11:00 – 12.30
Prowadzenie:
Rafał Pesta - AKADEMIA METODYKI, Toruń
Wojciech Gwoździk – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
                 • Przygotowanie i realizacji inwestycji energetycznych w aspekcie obowiązujących przepisów Ustawy Prawo budowlane, Ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeń Prezesa URE – najczęstsze błędy i rekomendowane rozwiązania prawne
                • Prawa i obowiązki uczestników projektu inwestycyjnego: projektant - inwestor – inspektor nadzoru inwestorskiego – kierownik budowy

Pytania i dyskusja

12:30 – 13:00 PRZERWA KAWOWA
SESJA II. PROJEKTOWANIE, BUDOWA SIECI I WĘZŁÓW CIEPLNYCH – TECHNICZNE
I EKONOMICZNE ASPEKTY REALIZACJI INWESTYCJI
13.00 – 14.30
Prowadzenie:
Adam Dwojak - DORATERM, Zawadzkie
Dr inż. Kazimierz Żarski –  Zakład Ogrzewnictwa i Wentylacji, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
                • Obowiązki dystrybutora ciepła w zakresie prowadzenia sieci ciepłowniczej preizolowanej wynikające z Prawa Energetycznego – bezpieczeństwo i niezawodność eksploatacji sieci ciepłowniczych, parametry odbioru sieci preizolowanych
                • Sprawdzone rozwiązania przy budowie sieci – wzorcowe procedury montażu poszczególnych elementów, najczęstsze błędy i ich skutki wraz z zakresem prac gwarancyjnych
               • Zasady projektowanie węzłów cieplnych – właściwy dobór elementów węzła, obliczanie mocy cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej

Pytania i dyskusja

14:30 – 15:30 UROCZYSTY LUNCH

SESJA III.  OGRANICZANIE STRAT CIEPŁA – REKOMENDOWANE DZIAŁANIA PODCZAS EKSPLOATACJI ORAZ OPTYMALIZACJI PRACY SYSTEMU
15:30 – 17:00
Prowadzenie:
Adam Dwojak - DORATERM, Zawadzkie
Dr inż. Kazimierz Żarski –  Zakład Ogrzewnictwa i Wentylacji, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
               • Awarie sieci ciepłowniczych preizolowanych spowodowanych wilgocią -  formy zawilgocenia w rurociągach, czynniki wpływające na występowanie zawilgocenia izolacji
              • Regulacja hydrauliczna ciśnienia sieci ciepłowniczej – praktyczne wskazówki optymalizacji pracy systemu przy zmniejszającym się zapotrzebowaniu na moc cieplną
            • Jak optymalizować pracę węzłów cieplnych i ograniczać straty ciepła – najczęstsze nieprawidłowości,  rekomendowane zasady prawidłowej eksploatacji
Pytania, dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji
19:00 KOLACJA W „COUNTRY SALOON”
Wieczorne spotkanie nad Zalewem Zegrzyńskim w restauracji utrzymanej w scenerii Dzikiego Zachodu będzie doskonałą okazją do dyskusji oraz podsumowania I dnia konferencji,  a także wymiany doświadczeń między przedstawicielami PEC z całego kraju. Podczas wieczoru przewidziane zostały specjalne atrakcje dla uczestników konferencji. Niezwykły klimat chaty gwarantuje niezapomniany wieczór.
18 maja 2012 r. (piątek)
II dzień konferencji
SESJA IV. TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE UKŁADÓW CIEPŁOWNICZYCH
9:30 – 11:00
Prowadzenie:
dr inż. Olgierd Niemyjski – Politechnika Warszawska
dr inż. Maciej Grzenda - Politechnika Warszawska

           • Budowa bazy danych jako narzędzia wspomagającego optymalizację pracy systemu ciepłowniczego - projektowanie, realizacja, najczęstsze problemy
           • Podniesienie efektywności pracy układów ciepłowniczych poprzez zastosowanie systemu GIS –  rekomendowane rozwiązania przy wdrażaniu poszczególnych modułów, wraz z najczęstszymi błędami i pułapkami oraz rzeczywiste efekty zastosowania GIS w energetyce cieplnej
          • Podnoszenie jakości usług i obniżenia kosztów działania PEC poprzez wdrożenie systemu zdalnego odczytu
Pytania i dyskusja
11:00 – 11:20 PRZERWA NA KAWĘ

SESJA IV. MODERNIZACJA ORAZ RENOWACJA SIECI I WĘZŁÓW CIEPLNYCH – DOBRE PRAKTYKI PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYKI CIEPLNEJ
11:20 – 13:00
Małgorzata Mazurek – Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Paweł Uznański – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie
Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy przedstawicieli PEC, którzy zaprezentują swoje doświadczenia w zakresie budowy oraz modernizacji systemów ciepłowniczych. Przedstawią zrealizowane w ostatnich latach inwestycje, które przyczyniły się do optymalizacji pracy systemów ciepłowniczych.
W ramach wystąpień omówią m.in.:
             • procedury typowania odcinków sieci cieplnej do wymiany wraz z analizą ekonomiczną
             • wykorzystanie systemu monitoringu oraz sterowania siecią ciepłowniczą i jego efekty
             • sprawdzone metody renowacji systemów sieci kanałowych, preizolowanych i napowietrznych
             • interesujące rozwiązania organizacyjne i techniczne, które przyniosły pozytywny wynik w firmie

Pytania i dyskusja
Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów
13:00 OBIAD

Podczas konferencji swoim doświadczeniem i wskazówkami podzielą się:

Adam Dwojak –DORATERM Adam Dwojak, specjalista w zakresie budowy i eksploatacji rurociągów preizolowanych, a także systemów alarmowych w sieciach preizolowanych. Autor licznych publikacji w czasopismach naukowych i technicznych oraz szkoleniowiec.
Wojciech Gwoździk - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie, Dyrektor Naczelny. Od 2000 r., gdzie sprawował funkcję Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, a od 2003 został powołany również do Zarządu Spółki na funkcję Członka Zarządu. Wcześniej samodzielny księgowy oraz kierownik w Zakładzie Robót Inżynieryjno-Budowlanych KWB Bełchatów S.A.
Małgorzata Mazurek – Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,  kierownik Działu Planowania i Nadzoru Robót
Dr inż. Olgierd Niemyjski–  wykładowca na Politechnice Warszawskiej. Od wielu lat zajmuję się zagadnieniami strat ciepła w branży ciepłowniczej, regulacją sieci ciepłowniczych, tworzeniem oprogramowania wspomagającego eksploatację systemów ciepłowniczych w zakresie: regulacji hydraulicznej, redukcji strat ciepła, oraz baz danych systemów ciepłowniczych
Paweł Uznański - Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie, Dyrektor Techniczny. Biegły sądowy w dziedzinie energetyki; autor wielu opracowań z zakresu efektywności energetycznej i ekonomicznej modernizacji instalacji ciepłowniczych oraz budynków, audytor energetyczny.
Dr inż. Kazimierz Żarski – wykładowca Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Zakład Ogrzewnictwa i Wentylacji, specjalista z zakresu ogrzewnictwa i ciepłownictwa, autor ponad 100 publikacji, programów komputerowych i literatury z tej tematyki m.in. „Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych”, „Obiegi wodne i parowe w kotłowniach”, „Charakterystyka energetyczna budynków”. Jest czynnym projektantem z dużym doświadczeniem zawodowym.

Więcej informacji na :   http://www.centrumkompetencji.pl/sk,124,ok.html

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.