Redakcja
  

 

Redaktor Naczelny:

prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga 

Zastępca Redaktora Naczelnego:

mgr inż. Barbara Rubik

Redaktorzy tematyczni:

mgr inż. Ewa Kręcielewska

 

dr inż. Marian Rubik

 

dr inż. Piotr Ziętek

Redaktor językowy:

mgr Hanna Michalik

Redaktor statystyczny:

mgr Maciej Pereta

Kierownik Zakładu Wydawniczego
"Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja"
- Pełnomocnik Zarządu Spółki z o.o. SIGMA-NOT

 

 

mgr inż. Barbara Rubik


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Wszystkie artykuły główne są recenzowane.

 

 

 
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.