Redakcja
  

 

Redaktor Naczelny:

prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga 

Zastępca Redaktora Naczelnego:

mgr inż. Barbara Rubik

Redaktorzy tematyczni:

mgr inż. Ewa Kręcielewska

 

dr inż. Marian Rubik

 

dr inż. Piotr Ziętek

Redaktor językowy:

mgr Hanna Michalik

Redaktor statystyczny:

mgr Maciej Pereta

Kierownik Zakładu Wydawniczego
"Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja"
- Pełnomocnik Zarządu Spółki z o.o. SIGMA-NOT

 

 

mgr inż. Barbara Rubik


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Wszystkie artykuły główne są recenzowane.

 

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.