Editors
  

Editor-in-chief:

prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga

 

Deputy Editor:

Barbara Rubik, MSc., Eng.

 

Thematic Editors:

Ewa Kręcielewska, MSc., Eng.

Marian Rubik, Ph.D., Eng.

Piotr Ziętek, Ph.D., Eng.

 

Language Editor:

Hanna Michalik, MSc.

 

Statistics Editor:

Maciej Pereta, MSc.

 

Head of Department – Representative of the Board: 

Barbara Rubik, MSc., Eng.

 

 

Unsolicited materials are not returned. Editors are not responsible for the content of ads. All papers are reviewed.

 

 
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.