Editors
  

Editor-in-chief:

prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga

 

Deputy Editor:

Barbara Rubik, MSc., Eng.

 

Thematic Editors:

Ewa Kręcielewska, MSc., Eng.

Marian Rubik, Ph.D., Eng.

Piotr Ziętek, Ph.D., Eng.

 

Language Editor:

Hanna Michalik, MSc.

 

Statistics Editor:

Maciej Pereta, MSc.

 

Head of Department – Representative of the Board: 

Barbara Rubik, MSc., Eng.

 

 

Unsolicited materials are not returned. Editors are not responsible for the content of ads. All papers are reviewed.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.