Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Warunki prenumeraty czasopisma na 2022 r.
  

 

  PRENUMERATA 2022


Rodzaje prenumerat:.

 Prenumerata papierowa

Prenumerata cyfrowa

Prenumerata w pakiecie w wersji PLUS zawiera wersję papierową, cyfrową + dostęp do archiwum na Portalu www.sigma-not.pl

Ceny prenumeraty w roku 2022:

Cena 1 egzemplarza 32 zł (z VAT),

  ● Cena prenumeraty rocznej w wersji papierowej 360 zł + roczny koszt wysyłki 36 zł,

  ● Cena prenumeraty rocznej w wersji cyfrowej 360 zł,

 ● Cena rocznej prenumeraty w pakiecie w wersji PLUS (papierowa + cyfrowa + archiwum) – 552 zł.

Prenumeratę można zamówić:

● Telefonicznie: 22 840 30 86, 22 840 35 89,

e-mailem: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,

  ● Listownie: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa,

  ● dokonując wpłaty na konto: 

 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Konto BANK PEKAO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577.

Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę prenumeraty oraz adres zamawiającego. 

Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne są w wersji papierowej i - od 2004 roku - elektronicznej (cena l egz. netto wg aktualnego cennika). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów od 2004 roku.

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. adres 01-595 Warszawa, ul. Ks. J.Popiełuszki 19/21,  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 

 

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.